Er de «Syriske hvite hjelmene» virkelig objektive observatører?

SYRIA – Det er de såkalte «hvite hjelmene» som har fortalt oss at Assad regimet nå har benyttet seg av ett kjemisk angrep til tross for at Assad vet at et slikt angrep ville føre til ett potensielt motangrep fra vesten.

Videre er det veldig urimelig for enhver tenkende person å se for seg at Assad som nå så å si har vunnet krigen i Syria skulle begynne å benytte seg av kjemiske våpen vel vitende om de reaksjoner slike angrep ville føre med seg.

Ser man derimot litt nærmere på organisasjonen «de hvite hjelmene» så ser man at organisasjonen er koblet opp mot den syriske islamistgruppen Al-Nusrah-fronten, og at organisasjonen er langt fra en objektiv observatør i den Syriske konflikten.

Al-Nusrah er videre blitt dokumentert i den såkalte etablerte pressen koblet til Al-Quada, og det faktum at USA og vesten nekter å sende sine granskere til området Douma hvor det angivelige kjemiske angrepet skal ha funnet sted vitner om at alt ikke er som det skal.

Om man er 100% sikre på at det er blitt utført et kjemisk angrep i området burde det å sende inn observatører beskyttet av den russiske hær ikke ha vært et problem, men av en eller annen merkelig grunn så mener USA og vesten at en slik granskning ikke er nødvendig, og er villige til å potensielt starte den tredje verdenskrig basert på utsagnet til en terror organisasjon.

Under kan du se en kort video som tar for seg litt av historikken til «de hvite hjelmene» på engelsk.