India, Kina og Afrika står for 90% av alt plastavfallet vi finner i verdenshavene

MILJØ – Hele 90 prosent av alt plastavfallet vi finner i verdenshavene kommer fra elver vi finner i Kina, India og Afrika viser forskning, og det ser dessverre ut som om lite gjøres hverken politisk eller på frivillig plan for å stoppe galskapen som er i ferd med å kvele livet i havet.

Det er fra de store elvene som Niger i Afrika, Yangze, Yellow, Haihe og Mekong i Kina, og Ganges i India vi ser mesteparten av søppelet i verdenshavene kommer fra, og årsaken er at disse elvene er blant de lengste elvene i verden og strekker seg gjennom veldig folkerike områder.

Ifølge forskere ved Helmholtz senteret for miljøforskning i Tyskland ville en halvering av søppelplass i kjerneområdene rundt disse elvene være en miljømessig suksess alene, og man mener det ville være mulig å oppnå dette ved å spre informasjon om problemet, og innføre rutiner for søppelkontroll.

Elven Yangtze alene står for tilførselen av ca 1.5 millioner tonn søppelplass i verdenshavene hvert år, og om man kunne få den Kinesiske stat til å ta problemet på alvor ville en halvering av forsøplingen av Yangtzen kunne merkes verden over.

Vår verden er helt avhengig av havet og store deler av verdens befolkning har havet som sin hovedkilde til mat og arbeid, og dersom vi fortsetter i samme takt som vi har gjort til nå vil det om ca 20 år være mer plast i havet en fisk noe som vil få katastrofale konsekvenser for alt liv på denne planeten.

Vi er i dag redde for masseimmigrasjon, krig, sult osv som følge av vannmangel, men hvordan vil det bli om vi gjør det så å si umulig for mennesker å leve av og ved havet? Hvor skal da folk ta veien, og hva skal de livnære seg av?

Dette er viktige spørsmål veldig få politikere hverken i Norge eller resten av verden stiller seg, og det er på tide at noen nå tenner varsellampene og forsøker å belyse dette viktige problemet.

Havets Venner er en nystartet miljøorganisasjon som anser problemet med forurensningen av verdenshavene som det største og viktigste miljøproblemet menneskeheten står ovenfor, og ønsker å bli folkets spydspiss inn i maktens korridorer.

Dersom du ønsker å støtte oss kan du bli med i vår Side på facebook.