Tror du dine barn er trygge når du leverer dem på skolen?

I USA er det nå blitt avslørt at arbeidstaker organisasjoner for lærere ikke har dine barns beste som sitt hovedmål, men anser det som viktigere å beskytte pedofile og dårlige lærere mot oppsigelse en å beskytte barn mot overgripere.

I videoen under kan dere selv høre hva flere ledere for amerikanske lærerorganisasjoner mener dems viktigste oppgaver er, og hvordan de anser det som legitimt å forsøke å skjule misbruk av barn.

Selv seksuelt misbruk av barn anser lederne for lærernes arbeidstakerorganisasjoner som noe som de ikke bør advare skole og foreldre om.

Spørsmålet er om forholdene i det norske skoleverket er mye bedre en i USA eller om dette er en trend skapt av ett system som er satt opp for å beskytte «lærerne» fremfor elevene?