Demonstrasjonen til støtte for Tommy Robinson har delvis fungert

Tommy Robinson ble fredag den 25. mai arrestert utenfor rettslokalene i Leeds nord i England for å ha «forstyrret freden» utenfor rettslokalene da han forsøkte å belyse en av de mange rettssakene mot de pedofile voldtektsmennene som har vært del av et muslimsk voldtekts nettverk.

Det ble øyeblikkelig etter arrestasjonen av Tommy Robinson pålagt presseforbund rundt hans arrestasjon i et forsøk på å få saken til å forsvinne, men da informasjonen om Tommy Robinsons arrestasjon spredde seg på de mange ulike sosiale nettverkene ble det arrangert en ganske spontan demonstrasjon til støtte for Tommy Robinson der man krevde hans frigjøring.

Tommy Robinson er ikke blitt fri satt, men demonstrantene har allikevel vunnet en liten seier da presseforbundet rundt Tommy Robinsons arrestasjon og rettssak nå er opphevet, og informasjon om hva som virkelig har hendt kan nå ut til folket.

Rapport-X vil følge med på sakens utvikling og informere det Norske folk om den pågående saken mot demokratiforkjemperen Tommy Robinson.