Ukens illustrasjon

Her er ukens karikatur som på en god måte illustrerer de pågående endringene i de vestlige samfunnene.

Er du flink til å ta bilder eller til å tegne så gjerne ta kontakt!

Author: Jan Ivar Hansen

Webadministrator