Hundrevis av islam-radikaliserte kriminelle og terrorister løslates fra overfylte franske fengsler

Rundt 450 radikaliserte fanger, inkludert 50 islamske terrorister, vil gå fritt innen slutten av 2019 i Frankrike, sa den franske justisministeren Nicole Belloubet. Franske fengsler er overfylte, og mislykkes i å bekjempe vold og radikalisering.

– Vi har rundt 500 fanger som er radikale islamske terrorister. Av disse 500 vil 20 forlate fengselet i år (2018) og 30 løslates neste år, fortalte Belloubet til BFMTV i et nylig intervju.

Dette innbefatter også fanger som opprinnelig var fengslet for vanlig kriminalitet, men som har blitt politisk radikalisert. 30 prosent av disse fangene vil løslates i 2019. Alt i alt vil antallet radikaliserte fanger, inkludert de ovennevnte 50 terroristene, komme opp i 450 innen slutten av 2019, konkluderte hun.

I 2015 opplevde Frankrike en bølge av jihadist-angrep som aldri før da 350 mennesker ble drept og enda flere såret. Det største tapet skjedde i November 2015 da minst 130 mennesker ble drept i koordinerte angrep i Paris og Saint-Denis, en nordlig forstad til Paris. Det siste angrepet skjedde i Paris i mai dette år da en tsjetsjener knivstakk folk på et turiststed med det resultat at 1 person ble drept og 5 såret.

I mellomtiden strever franske fengsler hardt med sine jihadist-fanger så vel som for mange innsatte generelt i forhold til fengselsbetjenter.

Det største fengselet i Europa, Fleury-Mérogis, et par mil fra Paris, er notorisk beryktet for radikalisering. Flere hendelser er blitt kjent der fanger nektet å returnere til sine celler og et annet tilfelle da fengselsstaben protesterte voldsomt mot et utålelig arbeidsmiljø.

Fleury-Mérogis fengselet har oppbevart flere velkjente jihadister. Blant disse var Salah Abdeslam som stod bak angrepene i Paris i 2015, Amedy Coulibaly som angrep en jødisk kosher butikk januar 2015 og Charlie Hebdo-voldsmannen Cherif Kouachi.

Fransk politi har allerede avverget et planlagt angrep fra radikaliserte fanger. I oktober 2017 arresterte fransk politi to innsatte i ferd med å forberede terroristangrep bare få dager før sin planlagte løslatelse. Disse fangene sonet da for andre kriminelle forhold enn terrorisme.

I 2016 ble det i en rapport fra en britisk tenketank advart om at europeiske fengsler etter hvert har blitt arnesteder for ekstremistgrupperinger, og at fengsler har blitt «steder hvor jihadister kan finne sinte unge menn som er ‘modne’ for radikalisering».

 

Kilder: RT og Forskning.no