Stadig flere lærere i Østerrike advarer mot islamiseringen av landets skolesystem

Stadig flere østeriske lærere går nå ut og advarer om at man ser en klar islamisering innen det østeriske utdanningssystemet der stadig flere elever blir tvunget til å synge islamske sanger, feire islamske høytider og der stadig flere konflikter ved landets skoler oppstår på bakgrunn av religiøse skillelinjer.

En lærer sier at det vil være umulig å integrere islamske elever da de følger strenge sharia lover, og ikke kan delta i lek, sang og dans på skolen med ikke muslimske elever på bakgrunn av religiøse grunner.

I videoen under kan dere høre hvordan østeriske lærere nå går ut og advarer mot problemene.

Rapport-X har fått mange henvendelser fra oppgitte norske foreldre som også opplever at man ved Norske skoler fremmer den islamske tro, og påtvinger elever å måtte akseptere og feire religiøse høytider som ikke har noe med Norsk kultur og tradisjon å gjøre.

Vi oppfordrer derfor foreldre til å ta kontakt slik at vi kan få mer informasjon om slike saker her i Norge, og kan sette fokus på denne snikislamiseringen gjennom utdanningssystemet her i landet.

Kilde: