Sosialistene i Spania prioriterer ulovlige immigranters helse

Sosialistregjeringen i Spania har sagt at de ønsker å gjeninnføre retten til fri legehjelp for 800 000 ulovlige immigranter, og sier det er viktig for hele samfunnet at denne ordningen gjeninnføres til tross for at Spania fortiden sliter økonomisk og stadig flere etniske spanjoler blir kastet på gaten.

Ordningen med fri helsehjelp ble fjernet av den forhenværende borgerlige regjeringen da man mente ordningen var en stor belastning for den spanske økonomien, og man mente den ga syke immigrantene en grunn til å ta seg til landet ulovlig, og dermed økte farene for spredning av nye og farlige sykdommer i landet.

Nå spør stadig flere spanjoler seg «hvordan det kan ha seg at regjeringen nå ønsker å bidra til at flere ulovlige immigranter skal ta seg til Spania hvor arbeidsledigheten nå ansees for å være den høyeste i EU?»

Kritikere av sosialistregjeringen mener at man bør sikre de mange hundre tusen spanjolene som i dag ikke har råd til helsehjelp, og er uten arbeid før man åpner opp for en ordning som vil føre til en ny immigrasjonsbølge til landet.

Kilde: editorialcompostela.com