Ungarn kriminaliserer støtte til ulovlig innvandring

Det ungarske parlamentet har nå vedtatt et sett med lover kjent som «Stopp Soros pakken», som kriminaliserer enhver handling som støtter ulovlig innvandring. Dette inkluderer juridisk, økonomisk og fysisk hjelp av noe slag.

I følge en rapport i Budapest-avisa Magyar Hirlap var lovforslaget, i form av et grunnlovstillegg, støttet av den styrende Fidesz-KDNP alliansen og det sterkeste opposisjonspartiet Jobbik, hvilket utgjorde et komfortabelt 72 prosents flertall i parlamentet. Den nye lovendringen skal bidra til «å bevare Ungarns kristne kultur».

Statsministerens kontor i Ungarn uttaler at «Stopp Soros lovpakken og grunnlovstillegget vil styrke det ungarske folks selvbestemmelse og skaffe landet en kraftfull juridisk beskyttelse mot ulovlig innvandring».

Loven gjør det straffbart å gi ulovlige innvandrere i Ungarn juridisk hjelp, eller å gi de økonomisk støtte. Lovbrudd vil kunne straffes med 12 måneders fengsel.

Lovendringen gjør det også ulovlig å «etablere utenlandske folkegrupper» i Ungarn. Dette muliggjør for Ungarn juridisk å kunne nekte å ta inn innvandrere som er invitert til Europa av Tyskland eller andre liberale stater, og som kunne tenkes å havne i Ungarn via EUs «omfordelingsordning».

«Ungarn må beskyttes mot ulovlig innvandring; dette er grunnen til at vi trenger en grunnlovsendring og Stopp Soros lovpakke», uttalte sjefen ved statsministerens kontor i Ungarn, Gergely Gulyás.

Loven har blitt kalt «Stopp Soros loven», oppkalt etter den ungarskfødte jøden og tidligere nazi-kolloboratøren George Soros, som nå i flere år har finansiert ikke-vestlig innvandring til Europa og Amerika, først og fremst med utgangspunkt i sin paraplyorganisasjon Open Society Foundation.

I fjor ble det norske Solberg-regimet nærmest tatt med buksene nede da de var i ferd med å overføre flere millioner euro av norske EØS-midler til den Soros-drevne Batory-stiftelsen i Polen.

Med denne nye loven synes uansett døra å være lukket for godt for Soros i hans gamle fødeland.

 

Kilde: The New Observer