«Hvorfor er Rapport-X så opptatt av innvandring og multikultur?» – Redaktøren svarer.

Vi får til stadighet kommentarer og spørsmål i kommentarfeltene og på innboks som dreier seg rundt påstander om at Rapport-X er selektive i nyhetsformidlingen og overfokuserer på saker hvor kriminelle gjerningspersoner er innvandrere/asylsøkere/immigranter/flyktninger og så videre. Vi har ikke kapasitet til å  svare på og kommentere påstander rundt dette til notoriske enkeltpersoner, så jeg som redaktør vil gi en her gi en redegjørelse rundt disse påstandene og kommentarene.  

Konseptet Rapport-X.
Rapport-X er et uavhengig nyhetsmagasin bestående nå av kun navngitte skribenter, en navngitt web ansvarlig og en navngitt redaktør. Hver enkelt skribent står selv ansvarlig for sine publiseringer, og er frie til å ytre hva de selv mener – helt uavhengig av hva redaktøren og andre skribenter måtte mene om det. Som redaktør ligger mitt ansvar på hvem jeg betror til å ytre seg på Rapport-X, uten å hverken påvirke eller sensurere noe av hva noen av våre skribenter skriver. Likevel tar jeg ansvaret for all eventuell negativ kritikk mot hva vi som nyhetsmagasin publiserer, og jeg pålegger skribentene selv å være fokuserte på å følge norsk lov. Rapport-X er ikke partipolitisk bundet, og våre skribenter er ikke knyttet sammen om en felles ideologi.

Vår oppgave.
Vi anser at vår oppgave er å bidra til å gi et økende antall skribenter muligheten til å ytre seg der hvor massemedia ikke slipper dem til, og med temaer og vinklinger som media helt bevisst styrer unna. De statsstøttede mediene har en veldig skjev og agendastyrt vinkling, valg av fokusering og en helt klart globalistisk vilje. Det medfører naturligvis at de delvis utelukker en mengde av nyheter som ikke passer inn i globalismens propaganda, og at de til tider utelukker deler av sannheten for at nyhetene skal passe best mulig inn i globalismens glansbilde.

De begår:
– Fake news: Opplysninger som er feilaktige og usanne.
– Half news: Bevisst utelatelse av deler av sannheten, for å oppnå ønskede konklusjoner fra leserne.
– Non news: Tier fullstendig om viktige hendelser som kan skade inntrykket av hva multikultur og masseinnvandring medfører seg. Dette eksemplifisert av hendelsen fra nyttårsfeiringen i Køln for to år siden, da det ble begått hundrevis av seksuelle overgrep fra i all hovedsak flyktninger og asylsøkere mot tyske kvinner. Det gikk da hele syv dager før massemedia i det hele tatt rapporterte om hendelsen, noe de antagelig følte seg tvunget til, da nyheten hadde spredd seg som ild i tørt gress via alternative medier. Dette i seg selv er et prakteksempel på hvorfor alternative medier, ofte dannet av gratis arbeidende idealister, er et skrikende nødvendig fenomen i dagens vestlige verden.

Hvorfor fokuserer Rapport-X så mye på saker rundt innvandring, multikultur og problemer knyttet til konflikter mellom muslimer og norske tradisjoner og normer?

Dette finner vi nødvendig, fordi det er akkurat på de områdene massemedia er mest notoriske med fake news, half news og non news. Hadde det vært helt andre områder de statstøttede mediene hadde sviktet på radialt, ville det garantert dukket opp noen idealister og dekket de områdene også.

Hvorfor er hele sannheten så viktig? Om en kvinne blir overfalt og gjengvoldtatt, er det vel like grusomt for henne, uansett hvilken opprinnelse overgriperne har?

Ja, når for eksempel en kvinne blir utsatt for dette, har gjerningspersonenes opprinnelse liten betydning for henne. Men det som er av stor betydning er at vi visstnok lever i et demokrati med demokratiske valgprossesser, hvor medienes fokusering og vinkling har stor betydning for hvordan opinionen beveger seg,  danner sin oppfatning og en forståelse av virkeligheten.

Det norske folk har krav på et fullstendig bilde av multikulturens og globalismens konsekvenser om de skal få muligheten til å danne et riktig bilde som de bruker til å ta sine viktige valg ved stemmeurnen, og ved eventuell støtte og underskrifter til nye partier. Så hvis massemedia bevisst utelater deler av sannheten for å manipulere velgerne til å styre enda mer i retning av globalsime og multukultur, forsømmer de sin oppgave, misbruker sin makt, og villeder opinionen. Derfor behøves alternative medier som for eksempel Rapport-X.

Hvorfor skriver ikke Rapport-X om nordmenn som begår kriminalitet like mye som fremmedkulturelle og innvandrere?

Vi skriver også om kriminelle nordmenn, og da i saker hvor media f.eks ikke oppgir hele sannheten, som ved å utelate navn og bilde på notoriske pedofile. Og det vil vi fortsette med. Men sånn generelt er ikke behovet like stort for å avdekke etnisitet og opprinnelse i saker hvor nordmenn er synderne, fordi da er massemedia overivrige etter å understreke det selv – for å si det mildt.

Så hvorfor vi har skrevet mange saker for å avdekke opprinnelse på hvem som står bak, er ganske enkelt at det er fordi det er på det området massemedia svikter mest – med unntak av når det er nordmenn som er de kriminelle.

Det statstøttede media gjør den feilen at de ikke bare utelater å formidle når det er fremmedkulturelle som står bak, men at de i mange tilfeller forsøker å manipulere leserne til å tro at det er nordmenn som har begått f.eks voldtekter. Eksempelvis bruken av retorikken «Vestfold-mann, Tromsø-mann» osv. Da oppnår de ikke bare å skjule den egentlige opprinnelse, men i tillegg stigmatiserer de nordmenn urettmessig.

Og når det fra det venstreorienterte mediene påstås at de gjør dette fordi opprinnelse betyr ingenting for offeret, og at de ønsker å skåne befolkningsgrupper for generalisering og stigmatisering; hvorfor er det da plutselig viktig å opplyse at overgriperen angivelig har sin opprinnelse fra for eksempel Vestfold eller Tromsø? Ønsker de da å generalisere og stigmatisere folk med opprinnelse fra de områdene?

Mener dere at alle innvandrere, muslimer og flyktninger som er slemme og kriminelle?

Nei, jeg personlig har flere venner i den kategorien, og de er flotte mennesker. Ingen av oss i Rapport-X har noensinne påstått at alle menneskene i de omtalte gruppene er kriminelle eller fæle.

Kort oppsummert:

Grunnen til at vi dekker områder som omhandler innvandring og multikultur, de problemene og kriminalitet forbundet til det, er fordi det er på det områder massemedia bevisst forsømmer sin jobb.

Har du meninger om saken, benytt vårt kommentarfelt.