Rasistisk California-universitet jobber for å redusere andelen hvite mannlige studenter

Er du en hvit ung mann må du i dag stille deg bakerst i søknadskøen ved mange amerikanske universiteter. Det er nemlig ikke lenger faglige kvalifikasjoner som er avgjørende, men kjønn og hudfarge – slik som på California Polytechnic State University

For å holde tritt med den såkalte mangfolds- og inkluderingsbevegelsen som feier over USAs universiteter, publiserte California-universitetet (forkortet Cal Poly San Luis Obispo) nylig en 30 siders rapport (pdf) hvor de skisserer planer for å «forbedre mangfoldet» gjennom en serie av tiltak.
[wordads]
Ett av målene er å øke antallet fargede studenter på universitetet ut over den naturlige økningen som allerede har foregått de siste 10 årene, da antallet søknader fra såkalte underrepresenterte minoritetsstudenter doblet seg.

Institusjonen uttaler at den ønsker å få antallet hvite studenter mer i forhold til statens faktiske hvite innbyggertall som i dag ligger på 39.7 % av befolkningen.

Universitetet planlegger således nå rekrutteringen av nye elever basert på deres rase. For eksempel har skolen lansert flere stipendiater «rettet mot å rekruttere flere afro-amerikanske- og andre underrepresenterte minoriteter.» Ifølge rapporten har de også inngått partner-avtaler med høyskoler som har en høy andel av lavinntekts- og førstegenerasjonsstudenter.

Det er ikke bare rasediskriminering universitetet praktiserer, men også kjønnsdiskriminering. De ønsker nemlig for framtiden å redusere antall mannlige studenter innen arkitektur og miljødesign.

Universitetet har mottatt 150,000 US dollar gjennom det statlige Cal State universitetssystemet for å forplikte seg til for framtiden å ansette fakultetsmedlemmer med «riktig» kjønn og hudfarge.

I hvilken grad kjønn og hudfarge kan erstatte hjerne innen kunnskapsindustrien synes mildt sagt usikkert.

Kilder: American Rennaissance, Cal Poly San Luis Obispo rapport (PDF), Cal Poy San Luis Obispo (hjemmeside), California Polytechnic State University (wiki)