Vår modige helt Tommy Robinson.

Tommy Robinson har måttet tåle mye for å kjempe for frihet og rettferdighet. Han har vært i fengsel i 13 mnd. Først ble han sendt i Dronning Hall fengsel, men ble raskt flyttet til et fengsel med  en stor andel muhammedanere. Dette ble gjort av noen navnløse byråkrater uten annen grunn enn at de håpte han skulle bli drept av muhammedanere, eller i det minste bli trakassert.

I dette fengselet er det muhammedanere som styrer. Enkelte konverterer til muhammedanismen for å få gå i fred. Halalkjøtt, bønn fem ganger daglig….heller det enn å bli mishandlet kanskje ?

Tommy Robinson ble ropt trusler til, både mot seg selv og mot familien.  Han hadde celle med vindu mot luftegården der fangene oppholdt seg. Det var varmt, men vinduet måtte være lukket for det ble spyttet inn til han. Alt dette uten at noen reagerte. Det var tydeligvis sånn Tommy Robinson skulle behandles i fengselet.

De som tror han ble skremt………Continue!

Kilde: You tube.  The Rebel Media