Ytringsfriheten får dårligere kår når dommere tolker ord etter skjønn.

Samfunnskritikere får flere og flere utfordringer med å snakke med folk som sperrer viten med viten og vilje ute. Det er snart ikke mulig å føre en normal samtale fordi virkelighetsoppfatningen og ordbruken er så forskjellig at en den ene snart ikke vet hva den andre snakker om. De vil ikke ta innover seg ubehagelig informasjon.De sperrer den ute og de får hjelp av myndighetene til å sperre denne informasjonen ute. De ser også at dette får store konsekvenser for dem som vil vite og staten bruker da tiltak mot dem som vet aller mest for å forhindre dem å spre sin viten.Dette ser vi på mange felt hvor STATEN som ikke lenger er et ( vi), men et dem. Det blir satt et stempel på dem som aktivt oppsøker denne infoen..Det er en FARE for ytringsfriheten.

Her er et lite eksempel på hvordan dette gjøres. Her inn mot innvandring:
«Å hjelpe med informasjon som kan brukes senere til gjennomføring av noe, er ikke det samme som å bidra til den fysiske hendelsen, like lite som kritikk av innvandring bidrar til rasistiske handlinger. Å hevde slikt er å mene at de som sprer informasjon har ansvar for hvordan den blir misbrukt av andre, noe som vil fjerne all ytringsfrihet.»
Vi har et språk som ikke er presist. Ofte kan ting tolkes på mange måter. Dette er et problem. Det er ikke dataspråk vi snakker som er 100% presist. Derfor er eksempler så viktig så man ikke blir misforstått.Samfunnskritikere har et ansvar for å forbedre språket. Dette må få høyere prioritet.

Myndighetene vil garantert mislykkes med å holde samfunnkritikk nede om språket blir mer presist.

Det er svært ofte anklager om å kritisere innvandring er å bidra til rasistiske handlinger. Det skjer jo hele tiden. De som sprer info skal ha skylda for alle handlinger. Det er for å sette munnkurv for de som er kritisk til innvandringen.

Vi har et språk som ikke er presist. Ofte kan ting tolkes på mange måter
Dette er et problem. Det er ikke dataspråk vi snakker som er 100% presist. Derfor er eksempler så viktig så man ikke blir misforstått
folk bruker ord veldig forskjellig. Det er et problembare ta ordet Islam
og Allah og ordet religion. Dessverre er språket ikke konstruert slik at et ord har en presis betydning.

I matematikk må man lære definisjoner på alt mulig. En datamaskin er helt fanatisk når det gjelder definisjoner 😛 Alle symboler må defineres.

En maskin må uføre en oppgave LIKT på alle maskiner og på samme måte hver gang.Derfor må det være 100% presist. Siden dataspråk har begrenset med ord er det lettere å huske definisjonene engelsk har over 300000 ord! Noen dataspråk har bare 20-30 ord…
Det sier seg selv at å definere 300000 ord presist er en uoverkommelig oppgaveog folk vil være uenige også i definsisjoner

Alle menneskelige språk vil derfor være avhengig av lengre forklaringer og eksempler. Språket i seg selv er «ullent» Ordet rasisme er jo så uklart for de fleste at ingen skjønner noe som helst.

Ordet rasisme er jo så uklart for de fleste at ingen skjønner noe som helst.

Spesielt i jus er det med tvetydige ord er kjempeproblem. Folk forstår ikke lovene. Lovene tolkes etter eget forgodtbefinnende religion.

Defineres i retten der og da som det passer dem. enten med eller uten politikk ekteskap defineres som det passer dem. enten med eller uten samliv osv..

Dermed lages loven i retten! Ikke på stortinget. Fordi endrer man definisjonen til ord i en lov endres jo selvsagt også loven. Dette er normal rettspraksis – at retten former lovens innhold det er totalt grunnlovstridig.

Retten skal ALDRI innlate seg på å anta hva et ord betyr så og så straffe noen pga. denne antakelsen. De skal VITE hva et ord betyr.

Dommere fremstår som de som skaper loven etter at påstått forbrytelse har skjedd og så straffer for folk den etterpå.

Det er slik en bananrepublikk styres. Ikke demokrati.

Hele vesten sier at Koranen er Guds ord uten å vite det. Fordi de er ikke fortalt hva ordet Islam faktisk betyr. Igjen godt eksempel på hva som skjer når man ikke vet hva et ord betyr.

Men i orbøkene er jo det jo ofte slik at et ord betyr flere ulike ting
Da må man lære seg ordets betydning i ulike sammehenger.
Dette gjør det veldig komplisert.

I jus kan et ord betyr noe helt annet enn i vanlige språket eller i annet fag snl.no definerer barn som mindreårig. Mindreårig er definert som under 18 år. Helt håpløst om man bruker det i normalt språk. Tenk på alle de som har sex med «barn» da…

https://snl.no/barn

Barn, mindreårige personer. dette er juridisk definisjon ubrukelig i språket.

https://no.wikipedia.org/wiki/Barn
En helt annen definisjon. brukes i språket.

Så to ulike leksikon – fullstendig forskjellig definsjoner ! på samme ord.Dette er veldig vanlig ord! Så håpløst er altså språket! Folk er ikke engang enige om hva ordet barn betyr!

Fordi det er det politisk motvilje mot å definere ordbeste eksempel på dette er ordet muhammedanisme. snl.no nekter å definere ordet fordi da måtte det stå «Muhammeds lære»og da kunne dem ikke hevde det betyr det samme som ordet Islam lenger. Så de unngår å definere ordet og isteden lyver og skriver at det betyr det samme som islam. Islam defineres som underkastelse ovenfor Gud i samme leksikon men LENGER nede på siden dvs. de starter ikke med definisjonen, men en påstand om hva muhammedanere mener islam er i praksis – Muhammeds lære. (ikke hva ordet betyr)dvs man skjuler den virkelige definisjonenog unngå å definere ordet muhammedanisme.)

Slik bevisst hjernevaskes folket til å ikke skjønne hva de prater om..

Mer omfattende info:

http://faktasiden.no/index.php/muhammedanisme
Disse tekstene er kommet som en følge av at jeg leser faktasiden og i samtaler vi har på sosiale medier.