Partiet Sannfinnene ønsker å ta vare på kun finske borgere.

Leder for Sannfinnene Jussi Halla-aho, sier at hans parti skiller seg ut fra de andre partiene på den finske politiske arena, da de bestreber på å kun bry seg om finske borgere.

– Vi ønsker et samfunn hvor flest mulig mennesker er i stand til å ta vare på seg selv, og å være ansvarlige for deres egen velstand, i tillegg til å ta vare på de som ikke er i stand til å gjøre dette selv, sier han.

Halla-aho skisserte de politiske prinsippene til Finlands nasjonalistiske og euroskeptiske parti på partikongressen i Lahti denne helgen. Han mente det behøves en omprioritering i det finske samfunnet.

– Av en eller annen grunn har det begynt å blitt sett ned på å dele folk opp i ulike leire i den offentlige debatt. Dette er akkurat den fremstillingen som trengs når det eksisterer rivalisering, uttalte han.

Halla-aho mener hans parti vil bestrebe å avslutte det han kaller «humanitær immigrasjon», dog i hans presentasjon i Lahti i august inneholdt ingen detaljer om hvordan de tenker å gjennomføre dette.

Folket vet hva som er bra for dem.

Halla-aho har noen tanker om statens forhold til sine innbyggere.

– Beslutningstakernes oppgave er å løse og forhindre den type problemer som hindrer innbyggerne fra å være i stand til å fokusere på sine egne liv. Sannfinnene har tro på uavhengige, frie og selvstendig tenkende mennesker som vet selv hva som er godt for dem, forklarte han.

Han mener at Finlands økonomiske underskudd må løses av en streng form for nøysomhet, hvor offentlige utgifter er det første som må kuttes. Han uttalte på partikongressen at landets økonomi lett kunne komme i balanse om ting ble gjort forenklet og lettere for næringsdrivende.

Han foreslo en slanking av byråkratiet og å utvikle skattesystemet etter Estonias modell – Skattelette for de med middels inntekt og lavere drivstoffavgift vil øke produksjon og etterspørsel, mente han.

– Denne type skatte- og avgiftlettelser er en investering som vil betale seg selv, ettersom flere og flere kommer i arbeid, og dermed ikke trenger offentlige sosiale ytelser, sa han.

Han sa også at partiet tar miljø og utslipp på alvor, men er ikke klar nå til å sette noen konkrete mål for reduksjoner:

– Hvis Finland setter seg for ambisiøse mål, vil det medføre at industrien flytter til Kina og India, sa Halla-aho.

YLEs siste meningsmåling fra juli/august, viser en oppslutning på hele 8,7% for Sannfinnene.

Kilde: YLE.

Har du meninger om saken, benytt vårt kommentarfelt.

Finn oss også på Facebook, og lik og følg siden vår.