Nøytral valgobservatør: «Aldri sett et så udemokratisk valg som det svenske».

Dansken Michael Aastrup Jensen var utsendt fra OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa), som valgobservatør under gårsdagens valg i Sverige. Uoverensstemmelsene han avdekket var så grove at han vil ta det opp ved det neste møtet i Europarådet. 

– Under alle valgobservasjoner jeg har vært med på, har jeg aldri sett et valg så udemokratisk som det svenske, og det ligger langt ifra europeisk standard, sier han ifølge svenske Expressen.

Jensen som er utenrikspolitisk talsperson for danske Venstre, bygger sine uttalelser ut ifra erfaring som valgobservatør i både Russland og flere andre østeuropeiske land.

Det som ifølge han er mest kritikkverdig og lite forenelig med det vi forventer fra et valg i et vestlig land, var i hovedsak at valgsedlene lå åpent i lokalene, noe som begrenset valget som hemmelig, da andre i valglokalet kunne se hvilke stemmesedler fra hvilke partier velgerne tok med seg. Han observerte også partiaktivister utenfor valglokalene som forsøkte å presse sine partiers valgsedler på velgerne.

Det verserer rykter om flere tilfeller av valgjuks rundt om i Sverige. Og ved forrige valg var det så alvorlig at det ble holdt et omvalg i Båstad etter at stemmesedler for Sverigedemokraterna (SD) manglet i valglokalene.

Er det grunn til å tro at det bare er toppen av isfjellet som er eksponert for pressen, og at et totalt omvalg er på sin plass?

Kilder fremhevet med blå skrift.

 

Author: Ronny Rønning

Tradi-journalist for Alternativ Media

1 thought on “Nøytral valgobservatør: «Aldri sett et så udemokratisk valg som det svenske».

 1. Michael Aastrup Jensen var ikke tilstede som observatør i Sverige, men han uttalte seg om observasjonene til de 2 som faktisk var der.

  Det var 2 ting ved valget som skulle observeres:
  1. Hvordan går det med de nye svenske reglene for partibidrag
  2. Regelverket for valgsedler og plasseringen av skjermer i valglokalet.

  Det kom inn 20 anmeldelser om valgjuks i dette valget, mot 40 stk ved sist valg.

  Utallelsen om at valget ikke var Demokratisk, er basert på det faktum at stemmesedlene ligger utenfor «valgbåsene». Helt enig at de må ligge inni båsene, slik som i Norge og i Danmark. Men, vi hadde det slik i Norge også lenge, og da var løsningen å ta med mer enn 1 stemmeseddel, hvis man ikke taklet at andre eventuelt så hva man tok med seg. For mange er ikke dette en big deal, men kan også se at dette skaper misnøye hos noen.

  Er det slik at Alternativ Media insinuerer at noen myndigheter i Sverige er ansvarlig for eventuelle feil og mangler ved valget? At det skjules ting fra myndighetene, som vi ikke får vite noe om, for å beskytte visse partier? Konspirasjon på gang?

  Det har ennå ikke kommet noen rapport fra OSSE om dette, man heller ingen konklusjon på anmeldelsene som har kommet inn. Så, alt annet er selvfølgelig rene spekulasjoner, noe dere bruker jevnt og trutt, for å skape splid og så tvil om alle offentlige myndigheter…..

Comments are closed.