Ankesaken mellom Løgnaslaget og Merete Hodne trolig utsatt til neste år.

Jeg kan rett og slett ikke la være å le litt av makteliten i Norge!
Kan det rett og slett være på grunn av at jeg har oppdaget at rettssystemet ikke spiller med helt rene kort at ankesaken er utsatt? 
Kan det være at jeg og andre har oppdaget en trend av forfalskninger som egentlig gjør dommene ugyldige?
Kan det være at dette kom som et sjokk på flere høyt oppe i systemet og at de nå må rydde opp? 
Selvsagt kan det være helt tilfeldig at rettssaken nå er utsatt, men jeg synes likevel det er besynderlig at jeg skulle få denne mailen mindre enn en uke før anken skulle opp igjen i Lagmannsretten, siden jeg for kort tid siden påpekte disse oppsiktsvekkende manglene på dommene.
Dette er mailen jeg fikk fra min advokat Tirsdag 18.9.2018:

Fra: Astrid Eide
Sendt: 18. september 2018 09:48
Til: Per Danielsen <Per.Danielsen@advokat-danielsen.no>
Emne: Viktig beskjed fra Inger Låstad i Gulating lagmannsrett, tlf. 55 69 39 70

Det er med tungt hjerte hun meddeler at de dessverre ikke klarer å stille med dommerlag i Merete Hodne-saken. En del uforutsette hendelser og sykdom er årsaken.

Saken vil bli omberammet og de tar kontakt i den forbindelse på et senere tidspunkt.

Med vennlig hilsen
Astrid Eide.

Jeg har etter å ha lest på RettsNorge.com blitt oppmerksom på at det leveres ut kjennelser uten gyldige signaturer fra dommerene som skal ha medvirket til kjennelsene.
Jeg har hatt flere telefoner og mailer både til Bergen Lagmannsrett og til Høyestrett i Oslo der jeg har etterlyst riktig kopi av originalen av dokumentet med de riktige signaturer fra dommerne.
Fra Bergen Lagmannsrett fikk jeg beskjed om å ringe politiet og spørre om de hadde den originale kjennelsen med dommernes riktige signaturer. De i Bergen hadde ikke lenger den, etter først å ha sagt at det var den riktige originalen jeg hadde fått kopi av tidligere.
Selvsagt ringte jeg da til politiet.Jeg har jo krav på kopi av de riktige dokumentene på at dommen er blitt underskrevet av de riktige dommerne. Om hvem som helst bare kan skrive inn navnene på dommene uten gyldig signatur, kan jo hva som helst ha blitt «godkjent» uten at vi kan vite at det er originaldokumentet en har fått tilsendt.
         Dette fikk jeg tilsendt fra starten av fra Gulating Lagmannsrett i Hijabsaken.
Screenshot_20180924-111811.png                                       Så fikk jeg etter å ha kontaktet politiet dette:
Screenshot_20180924-101421-3104029105-1537780112212.png
                             Det samme skjedde da jeg ikke fikk innvilget anken i Høyesterett:Screenshot_20180925-134628.pngScreenshot_20180924-113143.pngScreenshot_20180924-113807.pngScreenshot_20180924-115724.png
Først fikk jeg dokumentet usignert,  så fikk jeg signert antakelig av en «kontordame» og når det kom signert av dommerne, var ikke signaturene under de maskinskrevne navnene engang. Dommerne hadde skrevet nederst på førstesiden, og andresiden var ikke engang med. Den var rett og slett bare utelatt.
Konklusjon: Dokumentene er ULIKE.
Legg også merke til toppen her hvor navnene til dommerne skulle stått: 
DenDocfieldAvgDatoKmu ble det av Høyesteretts ankeutdrag bestående av dommerne
DocFieldEldstDommerEtternavn, DocFieldnestEldstDommerEtternavn og
DocFieldTredjeEldsteDommerEtternavn
Hva tar de oss for? Tror de virkelig vi er stokk dumme? Hva skulle det bety om dommerne var rangert etter om de var yngst eller eldst, og atpåtil uten både fornavn og etternavn ?
Her er noe interressant fra RettsNorge.com:
DOMMERE DELTAR IKKE I AVGJØRELSENE DE ”SIGNERER”
I denne artikkelen skal vi vise at høyesterettsdommer Toril M. Øies signatur er blitt limt inn i en avgjørelse som hun ikke har deltatt i, og med dette skal jeg dokumentere et system hvor domstolens sekretærer og utredere forfalsker avgjørelser. I den anledning har jeg tildelt utrederne i Høyesterett et eget avsnitt. Utrederne er i seg selv et alvorlig rettssikkerhetsproblem som hverken lovgiver eller jurister har villet berøre i nevneverdig grad. >>>

 

Her kan man høre hva seksjonsleder for saksbehandlingsenheten i Høyesterett, Elisabeth Frank Sandall, har å si om den irrasjonelle kjennelsen Tore Krudtaa fikk tilsendt:

Karina Hyggen Amland har selv dokumentert at tilsvarende irrasjonelle og uansvarlige kjennelser sendes fra Høyesterett og andre domstoler. Amland fikk først forkynt flere kjennelser som ikke var signert. Når hun ba om å få en kopi av signert kjennelse, får hun bl.a. en kjennelse som innlededes slik:

«Den DocFieldAvgDatoKmu ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne
DocFieldEldstDommerEtternavn, DocFieldNesteldstDommerEtternavn og 
DocFieldTredjedldsteDommerEtternavn i
sak nr. 2014/2248, sivil sak, anke over kjennelse:»

Den irrasjonelle innledende teksten er med unntak av saksnummeret en blåkopi av teksten i den såkalte «rett kopi» versjonen av kjennelsen jeg fikk oversendt.

Juristen Herman Berge har skrevet noen særdeles avslørende artikler om det samme temaet, og hvor han også argumenterer grundig for hvorfor denne praksisen er lovstridig – Fra Borgarting til Borgarkrim.

Kilde:

RettsNorge.com

Rettsfarsen.Tore B Krudtaa