5. klassinger i Sverige skrev brev til Løfven: «Senk skattene så vi kan kjøre Volvo!»

Litt variasjon var det i  brevene fra 18 elever i 5. klasse på en skole i Østersund som ble skrevet til statsminister Stefan Løfven:

Elevene som skulle lære om valg og hva demokrati er, skrev hver sitt brev Stefan Løfven som var litt forskjellige, men som hadde en klar melding fra de fleste. Det som gikk igjen var at de vil ha strengere straff for alvorlige forbrytelser, slutt på mobbing og lavere skatter.

» Senk skattene så vi kan kjøre Volvo, ikke Toyota, og gratis is til alle barn», skrev en av elevene.

En annen sier at han stemmer på sosialdemokraten Løvfen, men at han ønsker seg lavere skatter.

«Innvandrere skal sendes tilbake»

En annen mener at innvandrere som begår kriminalitet skal sendes tilbake, noe en annen elev er helt enig med han i.

«Mennesker skal jobbe og tjene sine egne penger, og de som gjør noe kriminelt skal sendes tilbake», hevder en annen.

«Det er rasistene som skal kastes ut for å få plass til flere flyktninger,» er klar tale fra en annen elev.

«Mer personell på sykehuset» står det i det ene brevet.

«De som dreper noen skal få livstid i fengsel, for de har jo tatt et annet liv», er en klar mening som kommer frem i et annet brev.

«Lønnen til sykesøstre og jordmødre må økes så de gjør en bedre jobb», hevder en.

Enda en skriver at fengselstraffene må bli strengere, for da blir det færre kriminelle.

Stefan Løfven hadde satt underskriften sin på et svar som kom fra regjeringskontoret i starten av Oktober. Han skrev at han var enig i at vi må hjelpe folk som flykter fra krig, og at skolene skal være mobbefrie.

Spørsmålene om lavere skatter kommenterte han ikke i det hele tatt….

Kilde:

Nyheter i dag