«Hva med magefølelsen»?

Leserinnlegg av  Vidar Gustad:

Magefølelse er følelser og følelser er nært knyttet til dobbeltmoral.

Det å la seg styre i for stor grad av magefølelser kan være uheldig. Spesielt i et samfunn hvor en seiler lengre og lengre unna det faktabaserte..

Et samfunn basert på følelser blir ofte svært dømmende. Bygdedyret får regjere og angiverne står klare. Se bare hvordan barnevernsaker nå plupper opp. Derfor får vi justismord basert på » følelser». Det er meget skremmende og dette spiller selvsagt ideologier på.

https://www.youtube.com/watch?v=XfJJ71gemuk

Det samme i innvandringsdebatten. Kristne og sosialister/ kommunister skyver «nestekjærligheten» foran seg og bruker » følelsene» når de definerer den politikken som føres. Det er ikke fakta som gjør at vi ikke skiller mellom muslimer og muhammedanere. Nettopp, innvandringdebaten har åpenbart blitt fordummet slik at rasist kortet har blitt brukt hyppig av dem som er fulle av følelser.

http://faktasiden.no/index.php/muhammedanisme

De prostituerte har lissom ikke lov å si. «Jo, jeg synes det er et ok yrke.» Få vet at mange av de prostituerte gjør dette HELT frivillig uten tvang. De står dermed i en situasjon hvor de ikke forsvares mot overgripere og de får ikke verifisert kundene. Et samfunn hvor en hadde brukt fakta hadde forsvart denne gruppen. Heldigvis for denne gruppen har de Amnesty på sin side. Det merkelige er at det er nesten ingen andre enn faktasiden.no som står opp for denne gruppen. Tenk på det..

http://faktasiden.no/index.php/arsaken-til-forbud-mot-bordeller

Det er ufattelig mange punkter en kunne vist til at etikk og moral forsvinner når » følelsene » tar over for fakta. Og ja, når en bruker magefølelse er man i stor grad i fare for å bli utsatt for å la ideologier styre. På merkelig vis blir både etikk og moral borte uten at vi merker det.. Dess lengre et samfunn seiler fra det som heter fakta dess farligere blir det å bruke magefølelsen. Det blir åpenbart vanskeligere å gripe fakta i et samfunn styrt av følelser.

HA DET KLINKENDE KLART:

Du får ikke mindre » følelser » av å være kritisk mot dem som spiller på følelser for å få politisk makt.

Jo, du har følelser selv om du stopper barnevernet gjennom å påpeke fakta.

Jo, du har følelser selv om du ønsker å begrense den » umoralske innvandringen»

Jo, du har følelser selv om du støtter de prostituertes kamp for både ytringsfriheten og retten til å eie egen kropp.

Jo, du har følelser selv om du går til angrep på marxister som bruker staten og følelser for å danne en politikk som ødelegger ytringsfrihet, demokratiet og velferdstaten.

Tilleggsopplysning som tikket inn mes jeg skrev denne.

Faktasiden.no bringer den på banen og dette kan bli et HISTORISK viktig bidrag for å belyse hvordan ytringsfriheten knebles. Denne saken kan bli slik jeg tolker det TIDENES VIKTIGSTE sak mht. ytringsfrihet i Norge. Staten er sjanseløs mot disse fakta. Det er i allefall ingen jusprofesorer som har sagt den i mot og den er mailet til 30 stykker minst!! og mange flere er nå informert. Her er den.

http://faktasiden.no/dokumenter/315.html

Jeg har fulgt prosessen og vet hvor nitidig arbeid som ligger bak.

Faktasiden er ikke basert på føleri det er vitenskap og ren logikk. Det er null følelseser. Det er ting som er bevist å være sant. Det er hele poenget med nettsiden – den fronter en NØYTRAL ideologi som ikke tråkker på noen.

Overgreps-Norge og barnevern – Einar Salvesen, Herland Report (HTV)
Herland Report TV (HTV): «I barneverssaker ser vi at det kan svikte i alle ledd helt opp til høyesterett,» sier spesialist i klinisk psykologi, organisasjonspsykologi.
Ser intervjuet her: