Sveits har direktedemokrati og går økonomisk som ei klokke på bank og turisme.

Det parlamentariske  systemet i nåværende form er under ekstremt press i Norge. Det viser debatten i sosiale medier.  Det er derfor en voldsom interesse for å se om en kan utfordre dagens system.

Helt siden 1848 har  Sveits  praktisert direktedemokrati. Det betyr altså 150 år!  Sveits topper ganske mange barometre på levestandard og anses for å ha en svært solid økonomi. Trykk på linken nedenfor eller les om SVEITS : 

Switzerland, officially the Swiss Confederation, is a country in Europe. It consists of 26 cantons, and the city of Bernis the seat of the federal authorities. 

Dagens tekst tar for seg litt av den økonomiske situasjonen til Sveits.

Sveits har direktedemokrati  og går økonomisk som ei klokke på bank og turisme.

Det et koster ikke all verden å å lage en Rolex klokke som selges for 250 000 kroner. Det koster ca. 1/10 av prisen. Det betyr minst 90% er ren profitt. Det koster ikke all verden å skru den sammen. Det er det intellektuelle arbeidet, forskning og merke som koster skjorta. Rolex kopier koster ca. 15000 kroner. Til og med de er laget i Sveits. Folk er ikke klar over dette, men Sveits tjener like mye på klokker som Norge gjør på olje. Årsaken er selvsagt at det koster ekstremt mye å ta opp oljen kontra det koster å produsere klokker. Ved oljepriser på 70 dollar fatet koster kanskje halvparten arbeidet å ta den opp.  Rolex klokkene for sveits er bedre enn olje for Norge. Den gir også Sveits et godt rykte for god kvalitet. 

Sveits har veldig bra med turisme pga. fjell og slalåm og utfor og slikt. Det går bokstavlig talt som en klokke når det gjelder turisme.

Sveits har på toppen av dette et svært lukerativt bankvesen. De har klart å kapre en rolle gjennom at det tidligere var for høye skatter i andre land. Sveits var tidligere en »  fri-havn » for land med for høye formueskatter. Men formueskatten er nå tatt vekk i nesten alle land. Derfor er det ikke sikkert at Sveits har den samme fremtiden innen bank.

Vi sier gjerne at nordmenn lever av olje , fisk og turisme. Sveitserne kan sin klokke, turisme og bank. Må tilføye at både Norge og Sveits er mer enn dette. Sveits er kjent for god kvalitet på kniver, vesker, sjokolade, ost og mere. De vil nok også stå seg ganske bra på turisme selv om de opplever sterk konkurranse fra Østerrike og Frankrike.  På klokker har de liten konkurranse.  Det er knapt nok noen som betaler 200 000 kroner for en klokke om den ikke er produsert i Sveits. De har en ekstremt sterk posisjon her. Sveits har en status som klokkemaker som det antakelig er komplett umulig å konkurrere mot, men man kan kjøpe kopier som er praktisk talt identiske med de originale. Også laget i samme land. Til 1/20 av prisen eller 1500 dollar per stk.

https://www.swisstime.sr/

En av de virkelig store utfordringene til sveitserne er innvandringen. De har som Norge  enorme utgifter i forbindelse med ikke vestlig innvandring.  Det sveitsiske folk har ikke forhindret den massive innvandringen fra ikke vestlige land.  Det er flere muhammedanere i Sveits enn det er i Norge. Se statistikken nederst.

Alternativ Media vil i tiden som komme være  med å  belyse flere andre spennende mennesker som jobber for å innføre direktedemokrati.  Lars Rønbeck og folkeviljen har i en årrekke vært frontfigur som talsmann for dette i Norge via Norgespartiet.  Her  i samtale med Herland Raporten TV om Direktedemokrati

Faktasiden.no har kanskje det mest omfattende forslaget vi har sett så langt. Det er opplagt svakheter ved direktedemokrati om det er » huller » i Grunnloven.  Det er en mangel i grunnloven i Sveits som tillater at voldelige ideologier slipper inn. Derfor legger faktasiden.no frem 30 + 10 punkters  forslag som blant annet er satt opp som et hinder for at voldelige ideologier (som Sharia ).  Faktasiden.no sine punkter er er ikke formulert som en grunnlov, men den danner et grunnlag for et slikt forslag. Det som er bra i grunnloven  står også i FN menneskerettighetserklæring fra 1948 og derfor er det den som legger grunn for forslaget. . En sterk grunnlov vil kunne gi oss et bedre utgangspunkt for direktedemokrati enn Sveits.

Alternativ Media vil ta pulsen på denne voldsomme interessen og være en pådriver for å utfordre dagens parlementariske system ( diktaturiske demokrati) .   Alternativ Media vil bokstavlig talt følge med i tiden og komme med mer stoff om både Sveits og direktedemokrati i årene som kommer.

Skjermbilde 2018-11-14 kl. 22.24.48

Skjermbilde 2018-11-14 kl. 22.25.13