Et gigantisk flertall av japanerne ønsker ikke flere enn 65 flyktninger pr. år.

Mens vi i europeiske og hvite land verden over må finne oss i å krangle om hvor mange tusener og hundretusener flyktninger og migranter vi må ta imot hvert år i hvert land for å tilfredsstille elitens konstruerte samvittighet, dreier den japanske flyktningdebatten seg rundt tosifrede antall. Altså, man får lett plass til alle årets flyktninger inn i én buss.

I likhet med vestlige land viser også tendensen i Japan en synkende fødselsrate, noe som kan medføre at landets befolkning krymper med ti millioner innen 2065.

For å motvirke det estimerte synkende innbyggertallet, er det blitt foreslått å benytte seg av økt innvandring som virkemiddel, noe som mildt talt ikke falt i god jord hos den monogame og stolte japanske befolkningen.

I fjor innvilget japanerne kun 20 søknader om asyl av totalt 20.000 søknader. I tillegg fikk 45 asylsøkere opphold på humanitært grunnlag. Altså totalt 65 personer slapp gjennom det japanske nåløyet.

En nylig meningsmåling viser at 58% av japanerne ikke ønsker mer migrasjon, og 13% ønsker sågar å minske den allerede mikroskopiske andelen.

Dette vil si at hele 71% av japanerne – altså et overveldende flertall – ikke ønsker å motta mer enn 65 migranter/flyktninger pr. år.

Det en må spørre seg om i disse tider hvor blant annet Norge er i ferd med å skrive under på det mange karakteriserer som en selvmordsavtale med FN, er hvilke krefter er det som styrer FN, hvilken agenda har de, og hvorfor viser de en overdreven iver til å presse spesielt hvite vestlige land til å ta imot de svimlende antall årlige migranter?

Les også: I Desember signerer regjeringen FN-avtalen som blir Europas nådestøt?

Finnes det noen rasjonell grunn for at Norge skal være forpliktet til å ta imot de som reiser jorda rundt og forbi mange sikre land for å komme i sikkerhet hit, fremfor at Japan skulle være forpliktet til det samme?

Kilder: Japan Times og Voice of Europe.