Ny sak hvor alternative medier er kritiske til rettsprosessen.

Debattene raser om rettssikkerheten i Norge. Ny sak vekker sterke reaksjoner på nettet.

Per Einar Guthus fra Tønsberg er dømt til 90 dagers fengsel. 30 av disse må sones i fengsel, og de resterende 60 gjøres betinget, med en prøvetid på 2 år. Det ligger i dommen at han også må betale 5000 kroner i saksomkostninger.

Per Einar Guthus er en av frontkjemperne i kampen for å belyse svakhetene ved barnevernet. Barnevernet og rettsprosessene har fått mer og mer fokus i både MSM, men selvsagt mest  i alternative medier.

En sak kom opp i Borgarting lagmannsrett to ganger. Dagbladet viser her hvor tilfeldig det hele kan være; 

» Ved en feil behandlet domstolen samme barnevernssak to ganger. Utfallene ble helt forskjellige»

Kort oppsummert: To sett av tre ulike dommere i Borgarting lagmannsrett kom til helt ulike avgjørelser i samme sak,

Per Einar Guthus omtales som en helt for sin innsats av mange. Han er et frontfigur for nettopp å angripe rettssystemet og barnevernet. Nå er han dømt av det systemet han bokstavlig talt kjemper imot:

NRK VESTFOLD:

«..Guthus er dømt for å ha hetset, krenket og truet Fisher på sin Facebook-side.

Tingretten har slått fast at han har publisert bilder av barnevernslederen, og kommet med påstander både om at hun dekker over pedofilt nettverk, og om at hun har begått straffbare handlinger.

Han er også dømt for å ha sjikanert kommunens tidligere advokat. Guthus skal ha påstått at advokaten er en del av et pedofilt nettverk og at han har brukt narkotika. Den dømte har også oppsøkt ham på kontoret og forstyrret med banking og filming…»

Gjennom familiekanalen har Guthus fått legge frem sin egen forklaring fra retten. Den er verdt å lytte på. Den danner et annet bilde enn det MSM fremstiller Guthus som..

FORKLARINGEN VISES her: https://www.facebook.com/per.guthus

Skjermbilde 2018-11-17 kl. 12.26.48
Hør Per Einar Guthus sin forklaring i retten. ?

Guthus er selvsagt uenig i dommen. Han klager på rettssikkerheten skal vi tolke NRK VESTFOLD riktig.  Her er en uttalelse fra Guthus etter dommen har falt.

» Man har rett på kontradiksjon, at man skal kunne imøtegå påstander, sier han.

Guthus mener at det ikke var plass til vitner, at han ikke fikk lagt frem dokumenter i saken, eller spilt av egne opptak.

– Da har man ikke mulighet til kontradiksjon. Derfor blir ikke dette her et rettssamfunn verdig, sier han.»

Dommen ble anket på stedet.

ALTERNATIV MEDIA tar ikke stilling til om dommen er riktig eller gal. Det trenger en ikke ta stilling til for å se de prinsipielle  spørsmålene som stilles i forbindelse med en slik dom.

En kan allikevel spørre seg om saken er blåst ut av sine proposjoner.  Guthus sin rolle som varsler og talsperson for svake grupper som står opp mot staten og ofte rettssystemet, gjør denne saken litt spesiell.  Det er lov å spørre. Ligger det godt nok bevisgrunnlag for tiltalen?

Har Guthus fått lagt frem sin sak godt nok?

Utover dette kan vi også spørre mer generelle spørsmål:

Har vi fått et samfunn hvor det er blitt for enkelt å sende inn anonyme bekymringsmeldinger i barnevernet,

Har vi fått et samfunn hvor følelser og medias makt har blitt så stor at det går på bekostning av bevisene og rettssikkerheten? 

Flere tar til orde for å endre rettssystemet. Kreve bedre bevisføring. Faktasiden.no har kommet opp med sitt forslag.  Se punkt 2 til 6 :

«Oversikt over nasjonalliberalistisk utgangspunkt for å danne politisk system innenfor menneskerettighetene. » 

Hvordan står det til med rettssikkerheten i Norge?

Har du meninger om temaet rettssikkerheten i Norge, benytt vårt kommentarfelt.

Kilde

NRK VESTFOLD

DAGBLADET