Tidligere bookmaker spår at sexkjøpsloven vil falle innen 5 år.

En svært delikat og pikant sak løftes nå frem i Norge. De som har drevet som sexarbeidere ( prostituerte)  har dårlige arbeidsforhold.  Denne saken ligger nå på ligger justisministerens pult.

Faktasiden: § 315. Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon

Vi har prøvd å finne svakheter ved saken uten å lykkes. Flere jusprofessorer er kontaktet uten kritiske tilbakemeldinger. Tvert om den har blitt oppfattet som svært spennende av de som skriver ordbøker.

Forarbeidet til loven er et makkverk. Ord som fremme og kunngjøring har blitt tolket i disfavør av sexarbeidere. De som følger innvandringsdebatten saken vil se hvorfor saken er så viktig . Ord eller skal vi si heller si forurensing av ord gir makt i debatten. Hadde man kritisert ideologien muhamedismen i stedet for ALLE under parolen ISLAM ( som betyr GUDETRO)  hadde ting også vært litt mer ryddig. Det er denne ordforurensingen som gjør at man peker i retning av marxisme når en ser hvordan jentene kontrolleres.

Sexarbeiderne mister trygghet gjennom sexkjøpsloven og at de ikke kan verifisere kundene. Det utrygge boforhold. De får politiet på døra fordi det er forbud mot å kjøpe sex. Dette skaper forferdelige forhold og mange utnyttet av kyniske bolighaier. Derfor går dette også inn i boligpolitikken. Stabile rammer har stor betydning for helse og vi vet gjennom Epstein BarrVirus  reaktiveres av stresshormonet kortisol.
Alle vi som har vært i Thailand vet at det er annerledes der. Jentene smiler og er happy.  Det handler om å kunne formidle fakta.  Fakta er viktig i forhold til ytringsfrihet. Om din moral veier tyngre enn deres frihet er det deg det er noe galt med.

Vi vet alle at de fleste av oss ikke liker å forsvare denne gruppen. Faktasiden har fått meg til å tenke annerledes. FAKTA bør heller dyrkes enn å forbys og det må ikke bli forbudt å fortelle fakta.

Faktasiden.no
«Alle lover mot prostitusjon strider med det liberalistiske prinsippet om frihet og retten til å bestemme over egen kropp, og argumentet om at prostitusjon er å «selge kroppen sin» bygger på den skjulte løgnen at den voksne kvinne er mentalt å regne for barn som ikke er i stand til frivillig selge tjenester, og som derfor må være underlagt statlig tvungen beskyttelse mot egne valg – et gammeltestamentlig basert kvinnesyn. Menneskerettighetserklæringen til FN skriver at alle mennesker har rett til frihet i artikkel 3, og det medfører logisk at alle har rett til å leve et privatliv uten å bli påtvunget andre mennesker sin personlige moral (primært religion). Sosialister, de fleste kristne og muhammedanere står samlet i å mene staten skal bestemme over livet til andre mennesker i strid med menneskerettighetene. Et typisk manipulerende argument fra sosialister er at noen kvinner er så fattige at «de er tvunget» til å prostituere seg for å livnære barna sine, og derfor må prostitusjon forbys «siden det er tvang». Personer med slike utsagn prøver å få folk til emosjonelt å koble prostitusjon med tvang med bruk av klassiske tankefeil der et ord brukes på to ulike måter. I juridisk sammenheng snakker en alltid om tvang fra mennesker og ikke fra naturen. Dersom det er snakk om naturens tvang, så kunne en hevdet at nesten alt arbeide er tvang fordi folk må arbeide for å livnære seg. Manipulerende mennesker unnlater å fortelle dette men cherry picker akkurat det denne ønsker å forby og deretter krever straff for menn som kjøper seksuelle tjenester. At dette argumentet om fattige kvinner brukes for å forby kjøp av seksuelle tjenester fra skandinaviske kvinner som ikke er fattige, bare beviser at det er helt annen agenda bak det de hevder enn å verne kvinnene mot tvang. I virkeligheten har de den største forakt for de prostituerte, noe som er lett å bevise»

Hvis du hadde lest hele teksten  Les mer her Årsaken til forbud mot bordeller ville du også finne ut at det ligger forksning som forteller litt om hvordan i Thailandske jenter ser på sitt sexarbeid. En trenger ikke glorifisere alt, men det må være lov å fortelle det man opplever som fakta. Det bør gjelde like mye sexarbeidere som homofile..

Sexualitet er tett knyttet til ideologier, religion og dobbeltmoral.  Kjernen i problemstillingen er å vise at skjulte krefter i samfunnet styrt av religion på mange måter kan bruke sexarbeiderne til å hindre ytringsfrihet.   Det er en link  mellom politi, kundene og jentene som ikke er bra. Det skal ikke mye fantasi til for å finne ut at jentene her kan utnyttes på mange måter. Slik det er i dag har politiet og andre grupperinger mye makt overfor dem som faller i fristelsen for å kjøpe seg tjenester.

Mange er kritiske til Pride og Meetoo kampanjer spesielt de som evner å se utenfor msm medienes gitter,  Sårbare grupper får mer ytringsfrihet, men spesielt dette med meetoo kan gå på rettssikkerhet og ytringsfrihet løs.  Menn blir fanget i en marxistisk feminsitisk grep. De gis rom for falske beskyldinger og de må bevise sin uskyld  Mange tar til orde nå for at denne typen kampanjer handler mye om dem som står bak og pusher frem disse massebevegelsene, Mange mener at  Pride og Meetoo har fått sin plass i solen. Er de brukt ideologisk for å vrenge samfunnet der marxistene vil at vi skal være? Det ulmer nå kraftig i hver en krok i dette landet om rettssikkerhet.

Men hva skjer med sexarbeiderne, prostituerte eller horene som vi har pleid å kalle dem. Hvor er deres frihet? Disse gruppene kunne  med enkle grep gi sexarbeidere litt oppmerksomhet og FRIHET! På kjøpet kan de få  TRYGGHET og BESKYTTELSE slik andre yrker får.  Inn mot sexarbeidere er marxist feministene for mindre frihet. Det de har oppnådd er nok motsatt av hensikten. De har ikke beskyttet jentene ved å drive lobby. De er så opptatt av mannen at de glemmer dama.. Det er kanskje menn som står bak og pusher, men det skjer.  Ser ingen vinnere med denne loven utenom de som faktisk ser sitt snitt til å utnytte sårbare kvinner.

Det er Norges fremste forkjemper for denne gruppen som gir meg baller til å ta tak og faktisk framsnakke en gruppe som ellers faller i grepet på dobbeltmoralens voktere. Derfor bruker jeg nå ord som sexarbeider i stedet for hore eller prostituert. Det er en smal sak å få til verifisering. Det er en smal sak å sikre stabile boforhold. De kan tross alt betale for seg.

Min spådom er at sexkjøpsloven vil falle innen 5 år.  Jeg tror at dette juridisk styrker jentene som ønsker seg bedre beskyttelse og bedre boforhold. Jeg tilbyr den første som vedder i mot muligheten til å inngå et veddemål på 1000 kr.

Det blir en spennende tid  på sexmarkedet for følgere av Alternativ Media.  SAKEN vil bli fulgt opp av oss med andre ord 🙂


Kilder

Faktasiden
TruthCures

HUSK FØLG HELSESKANDALEN SOM ALTERNATIV MEDIA DEKKER. DEL GJERNE TIL HELSEPERSONELL ;

Finsk forskning støtter forfulgt varsler, som ble fengslet, fratatt sine barn og dømt til tvungen psykiatrisk behandling.

Borrelia: Definisjonen på sykdommen ble endret i forbindelse med en vaksine.

Vi står ovenfor et paradigmeskifte i medisinen. Du ser starten på den her.

Enkel forklaring på den vitenskaplige sammenhengen mellom vaksiner og autisme!

Husk å lik og del, For debatt;
ALTERNATIV MEDIA FACEBOOK