Leserbrev: De prostituerte er ikke så kuet som det de vil ha oss til å tro.

Leserbrev: Faktasiden.no

Faktasiden har jobbet i mange år med artikler som omhandler prostitusjon og bordeller. Det har gitt meg et unikt innblikk i situasjonen til de prostituerte  Det har ført meg inn i mange diskusjoner med veldig mange folk som er relatert til ting jeg har skrevet om. Det gjelder alle sakene faktasiden omtaler. Faktasiden skal  drive skikkelig undersøkelser i dybden. Det er årsaken til at faktasiden er så gjennomarbeidet at nærmest kan bruke det som et oppslagsverk. Faktasiden forsker selv for å finne ut ting som ikke er mulig å finne ut offentlig.De prostituerte er ikke så kuet som det de vil ha oss til å tro.

Dette er ordet utnyttelse på engelsk:
https://en.oxforddictionaries.com/definition/exploitation

The action or fact of treating someone unfairly in order to benefit from their work.

De som kjøper seksuelle tjenester betaler hva jentene ber om. Jentene er ikke holdt fanget. De trenger ikke selge sex. Alt er frivillig. Det er ingen mal for hva som er «rettferdig pris». Inntekten til prostituerte i Norge er som regel fra 1 million kroner i året og oppover. Å snakke om utnyttelse er ren løgn. Prostituerte i Norge tjener veldig bra med penger og får rettferdig betaling etter avtale. Ser man på timelønnen til prostituerte ligger den på ca. 1500 kroner på innemarked for utelandske jenter og opp til 3000 per time for norske. For gatemarkedet er prisen noe lavere per time, men fortsatt veldig høy.

Dette religiøse sludderet med utnyttelse av de prostituerte er kun for å hjernevaske befolkningen til å tro at prostitusjon er synd fordi det står i Bibelen. Det står i de ti bud at du ikke skal lyve. Er det greit for kristne å lyve om dette?

Det som er utnyttelse er slavearbeide i fattige land der barn tvinges til arbeide eller noen blir lurt til Norge med løgn om arbeidsforhold. Dette skjer praktisk talt aldri for prostitusjon. Det går ikke an å tvinge en kvinne til dette.

Det er praktisk talt ingen prostituerte som utnyttes seksuelt i vest-Europa. Ordet utnyttelse er religiøs propaganda som forutsetter at prostitusjon er en synd.

Rent økonomisk er hallikvirksomhet svært sjeldent, selv i fattige land som Thailand. Årsaken er at med internet kan jentene skaffe kundene selv. Dette prøver partier som SV, Ap og Krf å sette en stopper for; De arbeider aktivt for å sikre at hallikene får tilbake makta. Det gjør de ved å forby annonsesider på internet og tilbakeføre dermed makta til halliken slik det har vært siden bibelsk tid. Marxister og kristne mennesker er de som vil innføre grov utnyttelse av prostituerte.

Her er fakta om prostitusjon og lovene rundt dette som avslører alle de religiøse løgnene:

http://faktasiden.no/index.php/arsaken-til-forbud-mot-bordeller

Artikkelen tar for seg detaljert analyse av årsaken til forbudet og alle de marxistiske og religiøse løgnene rundt dette. Den avkler jødedommen som er en voldelig hatefull draps-ideologi som kirken støtter opp om. Disiplene var jøder.

Kristendommen har medført hekseprosessene i middelalderen der bannlysning av seksualitet var sentralt akkurat som i dag. Europa ble satt 300 år tilbake i tid da kirken hadde sin makt. Dette var ikke direkte pga. Jesus, men fordi kirken støtte massemorderen Moses som likner veldig mye på Muhammed.

Norge mangler ytringsfrihet pga. den massive støtten for Bibelens lære i Norge.


En svært delikat og pikant sak løftes nå frem i Norge. De som har drevet som sexarbeidere ( prostituerte)  har dårlige arbeidsforhold.  Denne saken ligger nå på ligger justisministerens pult.

Faktasiden: § 315. Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon

Fra tidligere;

Tidligere bookmaker spår at sexkjøploven vil falle innen 5 år.