FNs migrasjonsavtale er en katastrofe!

Danmark har sagt ja til å underskrive FNs migrasjonsavtale som skal signeres 10.- 11. Desember 2018.

Det er helt fryktelig at Danmark som har ført en streng innvandringspolitikk med bred politisk støtte, erklærer seg klare til å underskrive en avtale som er totalt i strid med dette.

Det er noe som må være fundamentalt galt når denne avtalen som står på et veldig politisk vanskelig språk, nesten umulig å oversette for andre enn eksperter, ikke engang er forsøkt oversatt på dansk.

Det er minst 10 punkt med denne avtalen som viser at det er en katastrofe. Det er ikke en uskyldig avtale som globalistene ønsker at vi skal tro.

Flere andre land sier nei.

USA, Australia, Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Polen, Bulgaria, Israel og Estland har sagt at de ikke kommer til å skrive under på denne avtalen.

Kroatia forventes å si nei, og Sveits vil utsette bestemmelsen til det er blitt tatt opp i landets parlament.

I Tyskland foregår fortsatt debatten, og i flere andre land er debatten opphetet.

Norge med Erna Solberg i spissen har allerede sagt at de kommer til å underskrive. Til og med Sylvi Listhaug som en skulle tro var litt mer til å stole på, sa i et FrP møte på Sola at denne migrasjonsavtalen ikke er særlig annerledes enn EØS avtalen. For det første, er ikke EØS avtalen så godt som det samme som EU, og hvorfor trenger vi en ny avtale, og vi allerede har en som er nesten lik?!

Det Danske folkeparti sin Kristian Thulesen kommer med en klar melding: «Danmark må ikke underskrive denne avtalen!»

Regjeringen i Danmark har til hensikt å signere denne avtalen, og fremhever at den ikke er juridisk bindende.

Sosialdemokratene har ytret seg lite om denne avtalen, men må på et tidspunkt også ha en mening om saken.

Kanskje de har ligget stille til nå rett og slett fordi det er ren taktikk ?

Kilde:

Den korte avis