STAY BEHIND (en stat i staten) lever fortsatt.

E- tjenesten sier at Stay Behind ikke er død!

Det var forsvarsminister Jens Christian Hauge (Ap) som opprettet Stay Behind- gruppene i 1948. Om Norge ble okkupert skulle disse gruppene drive etteretning og sabotasje. Den norske militære etteretningstjeneste driver fortsatt hemmelig okkupasjonsberedskap.

E-tjenesten som fra starten gikk under navnet Stay Behind har vært gjenstand for flere bøker, og mange års avsløringer og spekulasjoner.

FAKTA:

  • Stay Behind:- okkupasjonsberedskap underlagt E-tjenesten opprettet av daværende forsvarsminister Jens Christian Hauge i 1948.
  • Avslørt da politiet i 1978 oppdaget et stort våpenlager hjemme hos skibsreder Hans Otto Meyer i Oslo. Det ble oppdaget under etterforskningen av Meyers ulovlige spritfabrikk. Dette førte til at Stay Behind- gruppens hemmelige våpenlagre ble avviklet. 
  • Eksisterer i dag som en del av den norske militære etteretningen, og har i oppgave å drive etteretning i Norge i krigstid. 

Departementet skriver at E-tjenesten fortsatt rekrutterer personell, og lager planer og øver på å innhente etterretninger til norske myndigheter fra et delvis eller helt okkupert Norge. Disse strengt hemmelige gruppene ble kjent offentlig på slutten av 70-tallet og er blitt mye omtalt siden den tid. Veldig få kjenner til hvordan beredskapen er organisert, også innad i E-tjenesten, siden hemmeligholdet er veldig strengt.

Ble startet av antikommunister

I 1996 offentligjorde Lundkomisjonen resultatet av granskningen. Det var en oppsiktsvekkende historie hvor Stay Behind fikk mye plass. Flere grupper av borgerlige motstandsfolk samlet seg like etter krigen for å danne anti-kommunistiske etteretningsgrupper. Den systematiske overvåkningen av norske kommunister tok slutt på 1950- tallet. Likevel er det ikke blitt avkreftet at enkeltpersoner eller grupper i Stay Behind- nettverket drev overvåking av norske kommunister på egen hand. I 1950-, 60- og 70-tallet tok E-tjenesten flere ganger grep for å sikre norsk nasjonal kontroll.

Det ble mot slutten av den kalde krigen, og helt opp mot 1980-tallet ville tilstander som manglet disiplin og profesionalitet innen E-tjenesten. Det var nesten så det kunne minne litt om «cowboy-kultur» i tjenesten, skrev Lundkommisjonen. Transport av sprengstoff og ammunisjon i dårlig vedlikeholdte biler, parkering av disse i tett befolkede områder, samt lagring av store mengder høyeksplosiver i sentrale bystrøk. Fra 1975 og ca. en tiårsperiode ble også store våpenlager og en god del narkotika oppbevart i ett av Stay Behinds lagre.

Se video om Jens Christian Hauge nedenfor her :

You Tube : Jens Christian Hauge Nasjonens skygge Del 1

You Tube: Jens Christian Hauge Nasjonens skygge Del 2

Les også :

Stay-Behind-eller-den-fjerde-tjeneste

Kilde:

Klassekampen