STAY BEHIND (en stat i staten) lever fortsatt.

E- tjenesten sier at Stay Behind ikke er død!

Det var forsvarsminister Jens Christian Hauge (Ap) som opprettet Stay Behind- gruppene i 1948. Om Norge ble okkupert skulle disse gruppene drive etteretning og sabotasje. Den norske militære etteretningstjeneste driver fortsatt hemmelig okkupasjonsberedskap.

E-tjenesten som fra starten gikk under navnet Stay Behind har vært gjenstand for flere bøker, og mange års avsløringer og spekulasjoner.

FAKTA:

  • Stay Behind:- okkupasjonsberedskap underlagt E-tjenesten opprettet av daværende forsvarsminister Jens Christian Hauge i 1948.
  • Avslørt da politiet i 1978 oppdaget et stort våpenlager hjemme hos skibsreder Hans Otto Meyer i Oslo. Det ble oppdaget under etterforskningen av Meyers ulovlige spritfabrikk. Dette førte til at Stay Behind- gruppens hemmelige våpenlagre ble avviklet. 
  • Eksisterer i dag som en del av den norske militære etteretningen, og har i oppgave å drive etteretning i Norge i krigstid. 

Departementet skriver at E-tjenesten fortsatt rekrutterer personell, og lager planer og øver på å innhente etterretninger til norske myndigheter fra et delvis eller helt okkupert Norge. Disse strengt hemmelige gruppene ble kjent offentlig på slutten av 70-tallet og er blitt mye omtalt siden den tid. Veldig få kjenner til hvordan beredskapen er organisert, også innad i E-tjenesten, siden hemmeligholdet er veldig strengt.

Ble startet av antikommunister

I 1996 offentligjorde Lundkomisjonen resultatet av granskningen. Det var en oppsiktsvekkende historie hvor Stay Behind fikk mye plass. Flere grupper av borgerlige motstandsfolk samlet seg like etter krigen for å danne anti-kommunistiske etteretningsgrupper. Den systematiske overvåkningen av norske kommunister tok slutt på 1950- tallet. Likevel er det ikke blitt avkreftet at enkeltpersoner eller grupper i Stay Behind- nettverket drev overvåking av norske kommunister på egen hand. I 1950-, 60- og 70-tallet tok E-tjenesten flere ganger grep for å sikre norsk nasjonal kontroll.

Det ble mot slutten av den kalde krigen, og helt opp mot 1980-tallet ville tilstander som manglet disiplin og profesionalitet innen E-tjenesten. Det var nesten så det kunne minne litt om «cowboy-kultur» i tjenesten, skrev Lundkommisjonen. Transport av sprengstoff og ammunisjon i dårlig vedlikeholdte biler, parkering av disse i tett befolkede områder, samt lagring av store mengder høyeksplosiver i sentrale bystrøk. Fra 1975 og ca. en tiårsperiode ble også store våpenlager og en god del narkotika oppbevart i ett av Stay Behinds lagre.

Se video om Jens Christian Hauge nedenfor her :

You Tube : Jens Christian Hauge Nasjonens skygge Del 1

You Tube: Jens Christian Hauge Nasjonens skygge Del 2

Les også :

Stay-Behind-eller-den-fjerde-tjeneste

Kilde:

Klassekampen

 

 

Author: Merete Hodne

Journalist for Alternativ Media, frisør og blogger.

1 thought on “STAY BEHIND (en stat i staten) lever fortsatt.

  1. Det Refereres stadig til krigen og Tyskland. Lite forsto nordmenn (om de forsto noe i det hele tatt) under, før og etter. Foruten at når alt var over, da hadde jo ingen vært med mer i krigen, enn åreknutehelten som kom ned fra skauen med liggesår. Og den norske emigrantstaten som kom hjem på britiske skip fra sitt eksil. I de samme skip emigrantene ble hentet og flyktet i. dette er store ting blant nordmenn fortsatt. Krigen var erklært 2 september 1939 som ert 8 mnd. før den ankom kongeriket Norge 9. april 1940. Dette forsto ingen nordmann med staten sin. Men etter krigen satt det norske folk med kongeriket sitt med hele fasiten. Ser man bilder fra mellomkrigstiden Norge, og samtidig på malerier fra tidlig” før” middelalder Europa, da slår det enn hvordan nordmenn bodde og gikk kledd i sine fjøs, hytter og skur «før denne krigen» slik de gjorde i Europa 5-600 år forut. Hadde ikke krigen ankommet fedrelandet som en befrielse, og (kongeriket stukket av) ville vi bodd slik fortsatt. Uten oljefunn hvordan hadde dette sett ut? Island ble et selverklært idiotvelde. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Han-loy-og-bloffet-6585451.html

Comments are closed.