Er Koranen og Islam en selvmotsigelse som rent faktisk er blasfemisk?

Leserinnlegg: Howard Widding

Jeg har mange ganger hatt lyst til å brenne Koranen for åpen kamera av den enkle grunn av om noe i denne verden er blasfemisk, ja så er det Koranen og Islam.

Hvordan kan de tro, at skaperen er en invalid i rullestol som må ha hjernevaskede individer på bakken for å utføre hans vilje? Hvor tok allmektigheten veien hen?

Hele Islam er en grov krenkelse av skaperen som i det ene øyeblikk har skap alt og har all makt for i det neste være totalt handlingslammet og derfor må ha «handicap hjelpere fra kommunen»

Om noe er blasfemi, må det være Koranen og de som bekjenner seg til islam, men der hele vettet er permanent frakoblet kan man ikke forvente at de oppdager sin egen selvmotsigelse, og føler de seg nå krenket, bør de ta stilling til spørsmålet om deres Gud er blitt handlingslammet eller ikke før de tyr til videre dumheter.

Ingen av de var her da han skapte alt, men nå er altså påstanden at skaperen er totalt handlingslammet og helt er avhengige av de som ikke kvalifiserte til å ta del i skapelsen, selv for den minste ting?

At Norge flommer over av folk som tror på dette har nå mulig-vis funnet sin forklaring, deres Gud er jo nå en gammel invalid med behov for bistand fra NAV for å dekke utgiftene til både hjemme og utehjelp.

ISLAM er ren blasfemi mot skaperen, uansett hvem han måtte være.