Vil generalene avsette Macron?

Resett melder i dag : 

«14 generaler, admiraler og en tidligere minister i det franske forsvaret har skrevet under på et åpent brev til landets president Emmanuel Macron, der de ber presidenten om å la være å underskrive FNs Global Compact for Migration…» 

Hvordan kan Solberg regjeringen mene at FN Global Compact avtalen er helt uten påvirkning på Norge når halvdelen av Europas ledere går mot med de samme argumenter jeg og mange med meg bruker?

Er det ingen som ser at hun lyver så der renner av henne? Er virkelig vi og halvdelen av Europas ledere tilbakestående uten realitets forståelse av hva dette vil medføre?

» Om Macron signerer GCM vil det gi folket nok en grunn til å gjøre opprør, mener generalene.

Ved å bestemme alene at du skal signere denne avtalen vil du legge til nok en grunn for opptøyer, i tillegg til det sinnet som finnes fra før i det herjede folket. Du vil gjøre deg skyldig i en fornektelse av demokratiet eller forræderi mot nasjonen, heter det i brevet.»

Er dette forhold ett helt annet i Norge? 

 Isåfall hvorfor skulle det være ett helt annet forhold i Norge? Noe mer udemokratisk enn Solberg-regjeringens signering av denne avtalen har ikke jeg sett i mine 47 år, og signeringen er ett statskupp og et grovt hån mot samtlige Norske borgere, og bekreftes av Franske Generaler som FORNEKTELSE AV DEMOKRATIET og FORRÆDERI mot nasjonen.

Alternativ Media er altså langt fra alene om å si det som det er, så hvorfor sitter Stortinget og Høyesterett stille og lar dette statskuppet skje? Det er mye som tyder på at jeg får støtte fra Howard Widding: 

Før FN´s immigrasjonsavtale var i havn skrev Howard Widding to artikler. det danner bakgrunn for å enda bedre forstå vår røst når vi ser inn i denne galskapen; 

Er Erna Solberg en Landssviker»; å vise til Qusling og sammenligne dagens begivenheter mot den gangen,.

Erna kan påberope seg å ha brukt mange av mine og dine penger på gode formål ute i verden.Quisling kan påberope seg å ha brukt mye av egne penger på gode formål ute i verden, blant annet som Nansens høyre hånd da Nansen fikk fredprisen for Nansenpasset og bistand til fangeutveksling etter WW1….Det hører vi aldri noe om….

Erna søker makt som Dommer i verdens mektigste domstol, FNs Sikkerhetsråd, der hennes stemmes overvekt kan bestemme hvem som skal bli den neste Saddam Husssein, Muhammad Gaddafi eller Assad.

Da må hun tåle dette søkelyset:

Er Erna Solberg en Landssviker?

Etter at enda et landssvik var klart skrev han: 

Da er status avklart, Norge styres av ett forbryterkartell, beslutninger er ikke iht. lov eller folkevilje, Demokratiet og maktfordelingen er en illusjon, våre domstoler er som media gjennomkorrupte, og det er etter idag ingen gode grunner for videre underkastelse av en fiktiv juridisk fiksjon omtalt som staten Norge, og som idag ble kuppet av ett forbryterkartell som har drevet på siden de kuppet makten i 1939.

Generøs gave til 70 års jubilanten FN. Solberg regjeringen ga i dag FN retten til å invadere Norge i strid med folkeviljen

Følg Alternativ Media. Vi kommer selvsagt med mer om det som minner mer og mer om BORGERKRIG!