Moderne finsk forskning viser at land med IQ-snitt under 90 hverken klarer å skape eller opprettholde demokrati.

Denne teksten er hentet fra FAKTASIDEN.NO

Skrevet av Helmuth Nyborg, prof. emer., dr. phil. i Jyllandsposten

En ikke-vestlig majoritet blir snart i stand til, helt legalt, å endre grunnloven, avskaffe demokratiet og kanskje dra sharia ned over hodet på kjønnskvotepratende feminister. 

Kommenter gjerne denne saken fra ALTERNATIV MEDIA FACEBOOK. 

Professor P.C. Matthiessen og dr.phil. G.V. Mogensen, begge forskningsmessige kapasiteter, sa tre dager før det forrige valg at vi allerede har passert det maksimum for innvandring av borgere fra underutviklede land, som Danmark kan tåle uten å ta alvorlig skade (min fremheving; Berlingske, 15.6.2015). Hva består så denne skaden av? 

Forskning innen området psykometri viser at gjennomsnittintelligensen i Afrika ligger mellom 68 og 72 IQ-poeng. Atferdsgenetikken viser, at IQ er 60-80 prosent arvelig. Differentialpsykologien viser at vi ikke kan øke den generelle råintelligensfaktor. Utdannelses- og næringslivpsykologien viser at mennesker med IQ lavere enn 90 har store vanskeligheter med å skaffe seg en utdannelse, en god jobb og å forsørge seg og sine (uansett rase og kjønn). 

Ved å kombinere demografi med psykometri (intelligent demografi) konstaterer vi at gjennomsnitt-IQ for innvandrere til Danmark ligger omkring 86 – med fallende tendens over tid. Kvinner med lav IQ får omtrent fire barn, hvor kvinner med høy IQ får færre barn og så sent i livet at deres andel av befolkningen svinner for hver ny generasjon. 

En projeksjon viser, at dansk gjennomsnitt-IQ vil nærme seg 92 omkring år 2085 – på et tidspunkt hvor etniske dansker må forventes å komme i mindretall til fordel for ikke-vestlige innvandrere. ”Danske” skolebarn har forutsigelig falt ned rangstigen i internasjonale sammenlikninger. 

Andelsmessig viser beregninger at den danske folkeskolen allerede omkring år 2050, kommer til å bli dominert av ikke-vestlige innvandrerbarn, grunnet de etniske fødselsforskjeller. Differentialpsykologien viser at IQ er særs stabil over den enkeltes livsforløp og over generasjoner. 

Det forklarer, hvorfor både første, annen og nå også tredje generasjons innvandrerbarn klarer seg markant dårligere utdanningsmessig og næringsmessig enn etnisk danske barn. Moderne finsk forskning viser at land med IQ-snitt under 90 hverken klarer å skape eller opprettholde demokrati. Det forklarer, hvorfor forsøk på at innføre demokratiske tilstander i land med lav IQ er dømt til å mislykkes. Leksjonen fås i Libya, Afghanistan, og Irak. Danmark nærmer seg fort den kritiske lav-IQ-tilstand.

For å underbygge det denne forskeren sier anbefales denne linken: 

http://faktasiden.no/index.php/rasisme
Her er kildene til det professorene har bruktog mange flere kilder. Det er 30 års forskning på IQ. Dette er ferdig forsket. Det er ingen tvil.

NRK hadde program om dette (hjernevask)De klarte ikke finne en eneste IQ forsker på anerkjente universiteter som benektet dette.

Det var totalt enighet om IQ forskjeller blant de som faktisk forsker på detDette er ferdig diskutert emneman har prøvd i 30 år å motbevise  IQ forskjeller i USA og ikke klart det..


Her er gårsdagens sitat: