Dagens sitat en hit!

Mange ser det samme som Howard Widding inn mot FN´s migrasjonsavtale og hvordan dette er gjort. 

«Legal myndighetsutøvelse fordrer folkesuverenitet. FN avtalen var ikke forelagt folket foran forrige valg, og derav har INGEN partier innhentet mandat fra folket til å behandle dette spørsmålet. 

Stortinget har derav ingen beslutningskompetanse da de ikke kan representere folket i en sak som aldri er forelagt folket før valg, og derav er det aldri etablert folkesuverenitet bak spørsmålet eller avgjørelsen.

Beslutningen har derav ingen legitimitet, og ettersom Folket ER Staten, og folket her ble kuppet av Stortinget, står vi ovenfor ett Statskupp.»

Dagens sitat henspeiler på den siste ukers hendelser. Bør det ikke komme et opprør fra FRP velgerne nå mot sine egne folk som helt åpenbart er med å gå bak ryggen på egne velgere og hele folket?

Det folket trenger nå er DISSIDENTER: Dissident er en betegnelse på en person som har en annen oppfatning og/eller motarbeider den etablerte politikk eller struktur i et samfunn eller en stat. Dissidenten blir værende i landet istedenfor å forlate landet i eksil.

Kommenter og del gjerne fra: ALTERNATIV MEDIA FACEBOOK

For bakgrunnsinfo les dagens sak; 


Den mest likte og delte SITATET de siste dagene er: