Høyesterett må på banen..

Leserinnlegg Howard Widding :

Legal myndighetsutøvelse fordrer folkesuverenitet. FN avtalen var ikke forelagt folket foran forrige valg, og derav har INGEN partier innhentet mandat fra folket til å behandle dette spørsmålet.

Stortinget har derav ingen beslutningskompetanse da de ikke kan representere folket i en sak som aldri er forelagt folket før valg, og derav er det aldri etablert folkesuverenitet bak spørsmålet eller avgjørelsen.

Beslutningen har derav ingen legitimitet, og ettersom Folket ER Staten, og folket her ble kuppet av Stortinget, står vi ovenfor ett Statskupp.

FRP må nå ta saken til Høyesterett for å få avklart om Stortinget har innhentet folkets fullmakt til å representere folket i spørsmålet, men etter min vurdering er svaret på det allerede gitt, Stortinget og de politiske partier har aldri innhentet mandat fra folket til å representere folket i denne saken og de har derav ingen beslutningskompetanse i spørsmålet.

Saken burde legges ut til folkeavstemning, da Stortingets behandling ikke kan godtas av folket, dette har ingenting med demokrati å gjøre, for Stortinget er en statsmakt med plikt til å stoppe regjeringen i en sak folket ikke har avgitt mandat til å behandle, men nå er den bolden rullet videre til FRP og Høyesterett.

Kommenter og del gjerne fra: ALTERNATIV MEDIA FACEBOOK

Bakgrunnsinformasjon: 


Author: Leserinnlegg

Denne kontoen benyttes kun for å publisere innsendte leserinnlegg.

4 thoughts on “Høyesterett må på banen..

  1. FRP må ta saken til Høyesterett!Er de villig til å gjøre det?Er det noen som kan tvinge dem?Jeg har store problemer med å stole på politikere,om det i realiteten er noen av dem som er på folkets side!

Comments are closed.