51 barneverntjenester havner i rød kategori, er din kommune der? Burde den vært det?

Bufdir har, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, gjort en gjennomgang av enkelte indikatorer for å vurdere risikobildet i kommunale barneverntjenester. 51 barneverntjenester havner i rød kategori, som betyr at de har betydelige avvik.  
Her er lista:

Bufdir

Kommenter gjerne din kommune eller en kommune du kjenner til. La oss høre hva du synes om du mener barnevernstjenesten fortjener av bedømming. 
RØDT, GULT eller GRØNN?
Rødt kan indikere at du mener det kreves full havarikommisjon
Gult : Store utfordringer
Grønt: De gjørs stort sett en god jobb.

Kommenter og del herfra: 
ALTERNATIV MEDIA FACEBOOK 

Viktig at du deler fra vår facebook så vi får mange stemmer.