Dagens politikk medfører massiv innvandring blant annet fra Afrika på fullstendig ulogisk grunnlag.

Flertallet i Norge vil begrense den ikke-vestlige innvandringen, noe spørreundersøkelse utført av HRS beviser, og årsaken til at det er så mange som er for innvandring er fordi det er enorm fortjeneste i innvandringen og den største pengemaskinen som finnes i vesten i dag for de som profitterer på dette.

Dagens politikk medfører massiv innvandring blant annet fra Afrika på fullstendig ulogisk grunnlag. Et godt eksempel er en 14 åring som flyktet fra Somalia via andre land til Norge der han havnet i Modum kommune (Åmot). I 2014 søkte han ved hjelp av flyktningtjenesten familiegjenforening med sine foreldre og 10 søsken som hadde tatt seg over til Etiopia. Alle de 12 muhammedanske familiemedlemmene fikk familieforening med 18 åringen i Norge. I snitt koster en somalier norske stat 9 millioner kroner, og det gjelder også deres barn.

Denne videoen har gått som en farsott på nettet. Den er logisk og virkningsfull.

Se VIDEO:

Info hentet fra : FAKTASIDEN.NO