Ensby saken : Retten krenker personvernet til de fornærmede.

Leserinnlegg: Irene Hov

Her er saken: «Barnevernet ble varslet om brudd på menneskerettighetene – ingenting skjedde»; Hvor bestemor Ruth Ensby har skrevet om på sosiale medier. Som hun nå er dømt til 28 dagers betinget fengsel for. Hennes datter ble fratatt sønnen begrunnet med at hun var diagnostisert «lett utviklingshemmet». Diagnosen var feil og er opphevet, men sønnen får de ikke tilbake fordi han og fosterforeldrene har blitt knyttet til hverandre i påvente av at alle rettssakene skulle bli ferdig. 

I dommen er det listet opp over flere sider hva Ruth Ensby har skrevet på Facebook om fosterforeldrene og saksbehandleren i barnevernet. Med anklager om at det har vært svært belastende for de fornærmede å få navnet sitt eksponert med negativ omtale i full offentlighet. Dommen er ikke anonymisert og det er ingen begrensninger i offentlig gjengivelse. Alle omtales med fullt navn sammen med Ruth Ensbys meninger om den enkelte sitert. Dommen levner ingen tvil om hvem som er fosterforeldre/saksbehandler, og hvor grusomme de er. Ringerike krenker i så måte de fornærmede langt mer i dommen enn hva de eventuelt måtte være av Ruth Ensbys ytringer. 

Hentet fra dommen:

LAST NED HELE DOMMEN:

Hennes forsvar ble nevnt i en setnig, og da kun om hvem som hadde prosedyren. Ikke ord om innhold. Ingenting om hvorfor det ble skrevet, hvorfor det er beskyttet av ytringsfriheten, eller hvorfor ikke Ruth erkjente straffeansvar. Ikke et ord om at saken handler om åpenbare krenkelser av menneskerettighetene. Les dommen her:  
http://bit.ly/2rXwT4Y

Asbjørn Øyhovden dekket saken der Sylvia og Trond Rikard Ensby ble fratatt sønnen for et par år siden. Ikke engang da vår fremste menneskerettsekspert Gro Hillestad Thune varslet barnevernet at menneskerettighetene kanskje var brutt i denne saken, nedlot barnevernet seg til å ta det til etterretning. 

«Får aldri se barnet sitt igjen:

Hillestad Thune kritiserer også tingretten som besluttet tvangsadopsjon – som betyr at Sylvia og Trond Rikard Ensby aldri mer skal få se barnet sitt. Tvangsadopsjonen ble gjennomført uten at det ble forsøkt løsninger der familienettverket trekkes inn.

– Sånn som menneskerettighetene tolkes i menneskerettighetsdomstolen, så er det ikke anledning til så inngripende tiltak på et grunnlag som dette. For meg er dette åpenbart brudd på menneskerettighetene.»

STØTT RUTH ENSBY GJENNOM SPLEIS:

https://www.spleis.no/project/59409

Tiltroen til dommerstanden neppe styrket når de dømmer bestemor..