Marxistiske muldvarper gjennomsyrer debatten.

Meninger: FAKTASIDEN.NO

Det er grunn til å anta at høyresiden og liberalister ikke har fått oppslutning er at mange unge, sinte og usaklige menn eller » smågutter har tøffet seg. » Vi vil ha billig øl, øl, øl og null skatt og fri invandring. » SKÅL! De har bidratt til å ødelegge mye av debatten om liberalisme og nasjonalisme.

Det er gode grunner for å tro at muldvarper fra Tjen Folket (marxister) og Antifa m.flere har gått inn for å sabotere og drite ut liberalister og nasjonalister. Deres metoder gjennomsyrer hele debatten.

«Tjen folket kommunistisk forbund (TF) er en norsk revolusjonær, antirevisjonistisk kommunistgruppe etablert i 1998. Forbundet har som mål «å bygge et nytt kommunistisk parti i Norge som kan styrte kapitalismen og være ledende i oppbygginga av sosialismen»Tjen folket mener at det er nødvendig med væpnet revolusjon for å innføre sosialismen, og er åpen for bruk av vold for å forsvare arbeiderklassen mot borgerskapet.

Videre har forbundet engasjert seg i en rekke spørsmål og saker knyttet til kvinnekamp, eksempelvis knyttet til prostitusjon. Det er med andre ord fordekt jødedom/gamle testamnete. Forbundet har ved flere anledninger blitt kritisert for å være stalinistisk og venstre ekstrem. I 2010 kom det fram at mange av de ledende tillitsvalgte og ansatte i den antirasistiske organisasjonen SOS Rasisme hadde tilknytning til Tjen folket. Antifa er en konkurrerende gruppe til tjen folket. Antifa er samling av alle venstre-ekstreme som tyr til vold. De er som rene kommunister.

De som er opptatt av Tjen folket er opptatt av å lese marx. Antifascisme betegner fremfor alt den organiserte antifascistiske bevegelsen (ofte kjent under forkortelsen «Antifa»), som opprinnelig oppstod med støtte fra Sovjetunionen i flere europeiske land. Tjen folket er mer bokstavtro marxister. Antifa fremstår som mmer «løs marxistisk pøbel»som ikke gidder å lese marx.

Tjen folket er mer organisert. Antifa er ikke særlig godt organisert
AFA oppstod som en respons til den nazistiske bevegelsen i Tyskland på 1930 tallet. De kartlegger høyeekstreme og nynazistisk aktivitet og lager markeringer og motdemonstrasjoner osv. AFA skiller seg fra andre organisasjoner ved at de har gjort hærverk, fysisk konfrontert og brukt vold mot nynazister og andre meningsmotstandere når de mobiliserer på gateplan. Vi ser klare tendenser til dette i Norge nå. Det kan virke som disse to gruppene pusher hverandre.

Disse gruppene av marxister og kommuniser virker å ha kuppet mange forum, partier og grupperinger på nettet. De kan anses som den falske grasroten. De tjener seg selv gjennom å få posisjoner, makt og innflytelse som rammer dem som virkelig jobber for frihet og menneskerettigheter. Deres ideologi har vært ført i pennen av blant annet antirasisme. De jobber frenetisk for å danne et inntrykk av at det er masse nazister i befolkningen slik at de kan drive sitt antirasistiske arbeide og få innpass slik at man åpner opp for fri innvandring og globalisering. Rasisme beskyldningene rettes en vei og det er mot den hvite mann. Tjen folket og kommunistene operer kun der det er hvite. Da kan de bruke rasist kortet og spille på lag med voldelige ideologier som angriper den hvite mann.

Bygger de opp sine egne motstandere?;

Dagbladet;
Flere personer med bånd til SOS Rasisme bygde opp høyreekstreme Norwegian Defence League, sier tidligere styremedlem.

Så er også spørsmålet:
Er liberale klar over at sosialistiske og kommunistiske operasjoner kan ha infiltrert dem og kapret deres ideologi?

Ideen om å la fattige sulte ihjel + fri innvandring, eller å kaste ut alle med «feil hudfarge» gjør at folk flest ikke forstår dem som noe annet alternativ enn marxistiske varienter (venstresosialisme).
Høyre og FRP gjør jo ingenting med ytringsfriheten. men legg merk hva for mennesker det er som representerer montstandbevevegelsen eller liberalistene. Det er nesten bare unge menn. Unge sinte menn eller menn som skal ha ØL. Det er max 1% kvinner og det er nesten ingen eldre folk. Unge friske menn som skal slå seg på brystet. De har bidratt til at folk tror at liberalisme = maxisme med fri innvandring og bidratt til å tro at nasjonalisme = nazisme med «kast ut alle ikke hvite». Dette har vært gjennomskuelig..

Faktasiden.no har ingenting med objektivister å gjøre og ingenting med nynazister å gjøre. Det der er død ideologi. VI mener som 99% av folket at man må ha godt økonomisk sikkerhetsnett, med trygder og det hele. Det er ikke spørsmål om dette engang. Ja og alle raser må også ha like rettigheter. Det er jo helt grunnleggende menneskerettigheter at de skal være like for alle. Det som er essensen i det er at det skal være liberalistisk og helt klart tydelig motpol til sosialisme. Det skal ikke være 1% forskjell som Høyre vs AP. Det skal være stor forskjell, men ikke utopi. Faktasiden har dratt den så langt det lar seg gjøre i retning nasjonalisme og liberalisme
innenfor FN menneskerettigheter og det som ikke er utopi.

Liberalistene.org og DNM (frihetskamp.net) sier rett ut det tar avstand fra menneskerettighetserklæringen. En når heller ikke fram med å sitte og gnåle om Israel. Hvorfor fokuser så mye på dette? Kun kristensionister og muhammedanere og abort er ferdig diskutert. Skal man være imot det må man fiske stemmer hos kristne, men kristne vil ikke ha noen som er imot israel. Dette blir bare rot og rør med å være imot abort og imot israel samtidig for da faller man mellom to stoler. Da sitter en igjen med nynazistee. Det går ikke. Det beste er å holde kjeft om de to emenene. La det være som det er.

Fokuser på innvandring, boligpriser, ytringsfrihet, rettssystemet og alle de andre punkte som peker på marxismen. Har man lavere boligpriser kan folk få flere unger og det lar seg gjøre også fordi lave skatter for lavtlønnede er viktig. Vi har tatt høyde for at vi trenge et system som også tar hensyn til kvinner situasjon. Da kan en også få kvinner til å støtte opp om naskjonalliberalisme. Faktasiden.no har tatt hensyn til alle.

Noen vil tape på Faktasidens ideologi. Det er de som ønsker høye boligpriser. De vil tape stort. De som tråkker på andre og lever av andres fattigdom fordi prisene vil falle. Det meste blir billigere bortsett fra alkohol. Det vil fortsatt koste mye, men hva så? Sverige har et prisnivå ( for billig på alkohol), som er bra. Jeg synes at svenske -priser bortsett fra prisene på alkohol er det ideelle. Svenskene har perfekt pris på mat og biler og mye annet. Hvis vi får svenskepriser på mat i Norge er mye av problemene løst for de som har minst. Det kombinert med mye rimeligere boliger.

Ben Carson sa i 2014 at : Kommunistene har infiltrert vårt samfunn.
Filosof Sidney Hook sier at de liberale har ikke problemer med kommunistene..

Det skal ikke veldig mye fantasi til for å se at liberalsitene er infiltrert av kommunister. Problemet er å bevise det. Faktasidens arbeid retter seg mot å avsløre mye av de kommunistiske / marxistiske metodene. Det er på tide at man danner en IDEOLOGI FOR MER FRIHET og det innbefatter faktisk å stenge grensene og faktisk kreve en gransking av antirasistenes arbeid. Det er mye som tyder på at de til og med infiltrerer liberalistene..

Om faktasiden:

Det står mye om liberalisme i denne tråden

http://faktasiden.no/index.php/kapitalisme

Alle eksterne lenker som er i bruk i boka på Faktasiden oppdateres av og til når flere slutter å fungere. Det er 231 eksterne lenker er brukt som kilder. Det er i tillegg mange pdf som er lenket opp som er er lokale.Det er faktisk enda flere eksterne lenker. Det der er lenkene kun i boka FOR i tillegg kommer endel lenker i artiklene. Så det er minst 250 lenker ut til seriøse kilder og svært mange til oxford, wikipedia, britannica osv..Hvor man får frem logiske tankefeil, vitenskapelige nettsider osv..

Faktasiden har funnet de beste artikler også på nettet. Dette tar veldig lang tid å lete fram slike artikler.