Matteo Salvini til venstreaktivist: «Ta flyktninger inn i ditt hjem og gi dem mat og tak over hodet».


Da Italias utenriksminister Matteo Salvini nylig holdt en kampanjetale i byen Giulianova, fikk han en negativ reaksjon fra en venstreaktivist som kalte han stygge ord og mente han var en dårlig person som ikke ønsket flyktningene velkommen inn i landet med åpne armer.  Salvini svarte denne aktivisten med disse ordene: «Ta 10-20 flyktninger inn i ditt hjem, og gi dem frokost, middag og kvelds». Det er stort sett kommunister som ønsker flyktninger og innvandrere velkommen med åpne armer, selv om de ikke ønsker å ta ansvaret for dem selv. De liker å være positive til innvandring i utgangspunktet, men ønsker at andre skal ordne opp, fortsatte Salvini videre.

Han ga også venstreaktivisten klar beskjed om at det ikke var sånne som han som var årsaken til at flyktninger døde på sin ferd til Europa. De virkelige morderne er de som ønsker flyktningene velkommen over havet, der mange faller i sjøen og drukner, ikke vi som heller ønsker å hjelpe dem der de kommer fra, påstod Matteo Salvini.

«Jo mer penger kommunistene har, jo mer forlanger de at andre skal bidra med når det kommer til flyktninger og immigranter», fortsatte Salvini.

«Uansett vil vi ikke under noen omstendigheter ha kriminelle innvandrere i landet. De skal ut av landet og aldri komme tilbake igjen», avsluttet han.

Kilde: Voice of Europe