Svensk pensjonist dømt etter å ha kommentert at somaliere er late.

I det Orwellske Sverige har nå en 70-årig pensjonist blitt idømt bot for å ha kommentert under et Facebook-innlegg at Somaliere er late.

Dermed slår det svenske rettsystemet fast at å ytre at somaliere er late, er en kriminell handling, da «det er nedsettende for samfunnsgruppen somaliere sitt rykte».

Den kriminelle handlingen som er grunnlaget for at 70-åringen ble dømt og bøtelagt for, var at han i forbindelse med et Facebook-innlegg som var linket til en SVT artikkel, skrev i kommentarfeltet at «ingen somaliere kan jobbe, og de er det lateste folket i verden».

Retten dømte han i forrige uke for «hatytringer», og bøtela han med 60 daglige bøter à 120 svenske kroner – totalt 7.200.-

Ifølge distriktdomstolen sorterer det også under «hatytringer» om ytringene fremstår som latterlige. Domstolen mener at bemerkningen latskap ikke kan oppfattes på en annen måte enn nedsettende for den somaliske samfunnsgruppen, og at ytringen ikke inneholdt noen faktisk kritikk som hadde til hensikt å bidra til en konstruktiv debatt.

Ironisk nok dreide artikkelen som pensjonisten kommenterte, seg om at bare en av fem somaliere er i jobb. Andre studier viser at bare en av ti somaliske kvinner er i jobb.

Ut ifra disse fakta viser det seg at somaliere ikke er like hardtjobbende som svenskene, men det er bare ikke lov til å si det. Selv med statistikkene på sin side, er altså slike ytringer kriminelle i det nye Sverige.