Spanjolene møter globalistenes masseinnvandring med gigantisk oppslutning rundt nasjonalisme.

I takt med den dramatiske masseinnvandringen i form av hundrevis av nye migranter hver dag, øker den spanske begeistringen og oppslutningen rundt nasjonalisme. Spanjolene begynner å forstå at deres barns framtid ikke avgjøres i konflikter mellom rødt og blått, venstre eller høyre. Valget er mellom globalsime eller nasjonalisme.

Bare i den første halvdelen av januar ble Spania beriket med over 2.900 migranter og hele 65.000 i løpet av 2018. De fleste av disse kom i land langs den spanske kysten, og antallet for i fjor er større enn for de tre foregående år tilsammen.

Selv om andelen innvandrere i Spania representerer bare 12,75 prosent av befolkningen, er de som i europeiske land flest overrepresenterte i kriminalstatistikker, og utgjør for eksempel hele 38,3 prosent av tilfeller som omhandler seksualrelaterte drap. Ifølge Voice of Europe er det store mørketall, da mange med utenlandsk opprinnelse blir regnet i statistikkene med spansk nasjonalitet.

Spanjolene setter da naturlig nok sin lit til nasjonalisme, og da i hovedsak til det nye konservative nasjonalistiske partiet Vox. Vox promoterer blant annet deportering av alle ulovlige migranter, og også de som har kommet på lovlig vis, men har opptrådt med kriminell adferd. Partiet ønsker også å stenge moskeer som fremmer islamsk fundamentalisme.

Partiet Vox vokser med en enorm fart. Bare på litt over ett halvår har de eksplodert fra 2 prosent oppslutning til 11,2 prosent nå. Tendensen viser at Vox vil fortsette sin dramatiske fremgang, mens de tradisjonelle røde og blå, høyre og venstre av de etablerte partiene vil krympe tilsvarende.

Europa våkner.