Svenske foreldre holder døtre hjemme fra skolen fordi migranter slår, sparker og kaller dem horer.

Den kjente, uavhengige og heroiske svenske journalisten Joakim Lamott har nylig blitt kontaktet av foreldre ved Österledskolan utenfor Halmstad. Foreldrene ønsker å få satt søkelys på den eskalerende størrelsen på problemer knyttet til migranter, og da i dette tilfellet nyankomne migranter ved skolen.

Fortvilte foreldre har besluttet å holde sine døtre hjemme fra skolen, da trakasseringen fra de nyankomne migrantene er av så stygg karakter at de ikke lenger godtar å utsette dem for denne type frukter av multikulturalisme.

Ifølge foreldrene ved skolen har trakassering, vold og trusler om vold blitt en del av hverdagen til jentene. Foreldrene forteller at forholdene har blitt uutholdelige ved skolen, med stadige politiutrykkinger på grunn av flere masseslagsmål. Våpen og narkotika har blitt helt vanlig. En av foreldrene kan fortelle at ambulanse også har blitt tilkalt.

I likhet med mange andre naive svensker, virker det som de har problemer med å ta tyrene ved hornene og uttrykke at disse migrantene rett og slett ikke passer inn i skolen og det svenske samfunnet. Foreldrene tyr til de klassiske bortforklaringene om at «integreringen har slått feil» og at «skolens ledelse ikke tar disse problemene alvorlig».

Samtidig som det råder multikulturelt anarki på skolen, er skoleledelsen veldig opptatt av å dysse ned elendigheten, og forsøker i all sedvanlighet å skylde på «rasisme». Ifølge konversasjoner på sosiale medier mener noen foreldre at elevene havner i krangler på grunn av «rasisme», noe som fører til konflikter mellom svenske elever og migranter.

En av foreldrene sier at dette har ingenting med «rasisme» å gjøre, men at de ønsker rettferdighet og at deres datter skal får studere i fred og trygghet på sin skole, og dermed kan fokusere tilstrekkelig på det faglige.

Ifølge noen av foreldrene er det omkring 25 elever som holdes hjemme fra skolen nå, fordi foreldrene ikke har tillit til at skolens ledelse kan garantere for deres barns sikkerhet.

Joakim Lamotte kontaktet skolens rektor for å gi han en mulighet til å gi sin versjon av saken, men han nektet å svare og la på røret da Lamotte ringte.