Østerrike advarer: Ny massiv migrantbølge mot Europa i løpet av våren.

Østerrikes innenriksminister Herbert Kickl har i et brev til EU-kommisjonen advart om en ny migrant-krise og ber om at umiddelbare tiltak blir satt i verk.

Ifølge Voice of Europe opplyste Krickl at enorme mengder migranter som nå oppholder seg i Tyrkia vil sette kursen nordover mot Europa straks været forbedrer seg. Han skriver i brevet at dette vil dreie seg om en migrasjon av stor skala.

Tall basert på europeiske politimyndigheter forteller at titusenvis av migranter allerede er i området. Dette inkluderer 60.000 i Hellas, 5.000 i Bosnia-Herzegovenia og 5.000 i Serbia. Og ytterligere befinner det seg 5,6 millioner syriske flyktninger i Midtøsten som utgjør et potensiale for at enorme mengder kan hekte seg på i dragsuget av den varslede strømmen fra Tyrkia.

Kickl insisterer på at EU-kommisjonen må handle raskt og sende klare signaler for å stoppe en ny massemigrasjon.


«Det er spesielt viktig nå å finne ut hvilke initiativer og tiltak som planlegges av EU-kommisjonen for å kunne koordinere de respektive beredskapsplanene for en ny massetilstrømning.»

Rent konkret ønsker Kickl at det umiddelbart opprettes effektive mekanismer for returnering av migranter, informasjonskampanjer og finansiell støtte fra EU for å styrke den lokale kapasiteten i områdene dette gjelder.

«Flyktninger har rett til et liv i sikkerhet og verdighet, men ikke noen rett til å fritt velge deres endelige land for oppholdet. Kun et Europa som beskytter sine grenser kan hjelpe de som virkelig trenger det», mener Kickl.

Han mener det vil være uansvarlig av EU å vente til titusener av migranter står ved grensen før det reageres. Og han refererte da til den forrige migrasjonskrisen fra 2015 og 2016. Han legger til at et lappverk av en reparasjon politikk ikke vil føre noe godt med seg, men at det må legges opp til en strategi i forkant.