Drepte lillesøster, men det er de unevnelige som ble skremt det er synd på!

Hva er det som skjer med samfunnet vårt?

Det å drepe sin egen lillesøster burde vært den aller verste nyheten her, sånn som jeg ser det. En person som dreper sin egen lillesøster for så å gå videre å skyte i en Moskee, må vel med rette kalles sinnsforvirret og utilregnelig, ikke minst psykisk syk. Hva har dette med terror å gjøre?

Men den såkalte elite bruker HAT mot de unevnelige så raskt de har en ørliten sjanse til det. Hadde min sønn drept sin lillesøster hadde det vært det absolutte grusomme som kunne ha skjedd, da hadde skyting for å skremme blitt mindre ille, samme hvem disse ofrene var. Jeg vet jeg hadde blitt kalt hatefull av å ytre dette, selv om jeg hadde vært den fortvilte moren til både offer og gjerningsperson. En skal nemlig holde hodet kalt ALLTID når det kommer de unevnelige.

I landet Norge og i mange europeiske land generelt er det blitt totalforbud mot å kritisere de unevnelige og deres symboler. En blir utestengt fra for eksempel Facebook bare en viser at en er i live, om en er flink å få frem fakta og sannheten. Ekte sannhet er blitt forbudt å ytre i dette såkalte ytringsfrihetselskede samfunnet vårt.

Jeg er den første til å si at ikke alle muslimer er onde eller farlige, nettopp derfor omtaler jeg de farlige som muhammedanere. Muhammedanere er de som ønsker å endre samfunnet med å innføre sharialover som skal gå over landets egne lover når tilhengerne av muhammedanismen er mange nok. Dette skjer i rekordfart, det er noe flere og flere har fått øynene opp for, endelig. Men de færreste tør å si noe. Med en gang det blir snakk om utviklingen i samfunnet vårt, ser en redselen i øynene til de fleste, men de sier ikke et ord, bare stirrer skremt foran seg.

Erna Solberg sier til VG at Norge skal være trygt. For en hykler til Statsminister vi har! Hvem er det som lager samfunnet vårt utrygt? Jeg mener det er eliten med de aller fleste politikere som medsammensvorne. Politi, rettsystemet og losjer i forskjellige stillinger er livsfarlige for oss vanlige slaver på gulvet. Hat skal bekjempes sies det, men hatet vil ekskalere mer og mer i fremtiden. Pensjonsiter vil ikke få utbetalt pengene sine for pensjonsfonda går ned i verdi, det koster nemlig å fø på de unevnelige som bor gratis resten av livet på vår bekostning. Det bør være unødvendig å si at dette selvsagt ikke gjelder alle, men en stor andel av de såkalte flytninger og lykkejegegere som kommer til landet vårt.

Nå er det rullet opp en stor global pedofilisak. Den vil selvsagt eliten prøve så godt de kan å dysse ned, for mange involverte hører til i nettopp den såkalte globalistelite, sier ryktene. En av hovedmennene som ble fengslet skal ha tatt livet av seg ved hengning i cella si. Kan det være at han er blitt tilintetgjort for å hindre at flere kjente og mektige personer skulle bli nevnt av den innsatte som mulige medsammensvorne med han som nå skal være død? Hvorfor får dette såpass liten omtale i MSM media? Er det fordi det er viktig å dysse dette ned?

Nei nå er de stakkars unevnelige som er så redde her i landet som får så godt som hele fokuset. En mor og en far som har fått livet sitt lagt i ruiner fordi de på mange måter har mistet både en datter og en sønn, de er det ikke så nøye med siden de er hvite og etnisk norske. Det vi opplever nå er rasisme mot våre egne fra våre egne.

Antirasisme betyr antihvit.