Franske bedriftsledere dømt till fengsel for mobbing. Vil ledere i Trondheim kommune oppleve det samme?

I december 2019 dömdes tre högt uppsatta chefer vid franska Telecom till fängelse och böter för att ha mobbat och trakasserat anställda som ledde till att 35 anställda begick självmord. De uppmärksammade självmorden i Frankrike har fått forskare att börja undersöka en ny kategori av självmord som ökar drastiskt: arbetsrelaterade självmord.

Sarah Waters är professor på universitet i Leeds och sedan 2016 hon forskat kring arbetsrelaterade självmord. Hennes nya bok «Suicide voices: Testemonies of trauma in the french workplace» är i tryck och kommer ut 2020. I boken analyserar hon självmordsbreven som anställda på Telecom skrev innan de begick självmord.

-I många länder för man ingen statistik kring orsakerna till ett självmord. Frågan om varför någon tar livet av sig förblir osynligt. I länder som Frankrike, USA, Kina och Japan har man andra rutiner. Om man misstänker arbetsrelaterat självmord stängs hela arbetsplatsen ned och man gör en utredning. Man går igenom personens mail, sms och videofiler från arbetsplatsen för att se om personen blivit trakasserad eller utsatt för psykiska övergrepp, säger hon.

Det var exakt vad som hände vid franska Telecom. På grund av att företaget såldes och privatiserades skulle 22 000 anställda sparkas. Eftersom många anställda hade säkra anställningar och inte kunde sparkas valde ledningen att använda sin makt i form av psykologisk krigföring.

-Ledningen började trakassera arbetarna. Man ljög och påstod att de inte skötte sina arbetsuppgifter tillräckligt väl och man gjorde allt för att de skulle vantrivas och må så dåligt att de skulle säga upp sig själva, fortsätter hon.

Detta lyckades man med. En 32-årig kvinna hoppade från ett fönster på fjärde våningen efter ett möte med ledningen. En fyrabarnspappa tände eld på sig själv på parkeringen vid arbetsplatsen. Ytterligare en högg sig själv i magen under ett möte med ledningen. Sammanlagt 35 personer tog livet av sig.

Förra året var det 674 personer som begick självmord i Norge. Domen från Frankrike blev ett prejudikat som lyfter fram en viktig sak: företagsledningar uttnyttjar ofta sin makt på fel sätt mot anställda. Arbetare är ofta underställda ledningen, oavsett om ledningen gör rätt eller fel. Ledningen har en makt som kan nästan ingen vågar ifrågasätta. Många arbetare utsätts för psykiska eller sexuella övergrepp som ödelägger hela deras liv.

I Norge är Trondheims kommun ett exempel på det. Där har ledningen inom Bydriften sagt att undertecknad inte kan jobba som driftledare på grund av hennes medverkan i Alternativ Media på fritiden. Men eftersom jag är kompetent och inte kan sparkas har man fryst ut och osynligjort mig. Man har påstått att jag inte kommunicerar tillräckligt med mina arbetare. Deras förhoppning är förmodligen att jag ska må så dåligt att jag säger upp mig. I tidigare livesändningar i Alternativ media förklarar jag hur jag upplevt systematisk mobbing och utfrysning, samt lagt fram ett inspelning från ett möte där det framkommer att jag är oönskad som driftsledare i kommunen, på grund av mitt engagemang i Alternativ Media. Jag är nu för tiden sjukskriven på grund av den ohållbara arbetssituationen som är väldigt pykiskt belastande.

Inspelningen av mötet kan du höra här:
https://www.facebook.com/alternativmedia.no/videos/194115705047199/

Domen för cheferna vid Telecom visar hur allvarligt franska myndigheter ser på sådana metoder. Tre chefer, däribland den tidigare vice direktören Dider Lombard dömdes till ett års fängelse och böter på 15 000 euro var för organisersad mobbing av anställda. Företaget dömdes till böter på 75 000 euro. Att systematiskt trakassera en person psykiskt är omänskligt och straffbart. Förhoppningsvis blir olika instanser som Artbetsmiljötillsynet och Arbetsmiljöverket mer uppmärksamma på sådana metoder och ingriper mot den formen av maktövergrepp.