Sannfinnländarna kräver att asylsökare som blivit nekade asyl ska hållas i förvar

Enligt sannfinnländarna är finska regeringens huvudsakliga uppgift att skydda dess medborgare. Det innebär att asylsökare som kan utgöra ett hot bör tas i förvar.

Efter att en iransk man den 2o januari 2020 halshögg ihjäl sin flickvän i Hämeenlinna i Finland, har Sannfinnländarnas riksdagsledamot Sanna Antikainen lämnat in en skriftlig motion om att asylsökare som nekats asyl skall hållas i förvar tills de kan utlämnas tillbaka till sitt hemland. Mannen kom till Finland 2015 men fick nekad asyl. Han har uppehållit sig fritt i Finland och inte behövt anmäla sig till polisen.

Efter terrordådet i Åbo 2017 har polisen i Finland kartlagt eventuellt farliga asylsökare som nekats asyl. Fram till 2019 har man undersökt 9000 fall, varav över 200 personer betraktas som farliga. Trots det vet polisen inte var de befinner sig.

-Att personer som nekats asyl uppehåller sig fritt i Finland utgör en fara för finska medborgare samt för de medborgare som uppehåller sig lagligt i landet. Personer som nekats asyl riskerar att tänka att de har ingenting att förlora om de begår brott och det tänkesättet ökar risken för våldsbrott. Personer som kan misstänkas begå brott bör hållas i förvar tills de kan skickas tillbaka till sitt hemland, säger sannfinnländaren Sanna Antikainen.

i Finland finns det just nu två enheter som tar i förvar personer som betraktas som farliga, en i Helsingfors och den andra i Joensuu. Enligt utlänningslagen kan en person tas i förvar ifall man misstänker att personen försöker förhindra utvisningen eller om det finns misstanke om brott. Att man tar personer i förvar sker väldigt sällan.

-Att misstänkt farliga personer omhändertas ökar säkerheten i samhället. Det gör även att myndighetrna har kontroll över var de befinner sig tills utlämningen till hemlandet kan verkställas. Vi vill inte att det ska bildas ett skuggsamhälle i Finland som består av papperslösa och farliga individer. Finska regeringens huvudsakliga uppgift är att skydda sina egna medborgare, påpekar Antikainen.