Koronavirus mørketall: Kan være 10 til 100 ganger høyere!

Det er NTB som melder at smittevernoverlege Tore W. Steen ved Oslo kommune mener mørketallene for koronasmittede kan være 10 til 100 ganger høyere en tallene man opererer med i dag, og at dette er årsaken til at man nå har valgt å avlyse skifesten i Holmenkollen.

Til sammen er det nå blitt påvist at 86 personer i Norge nå er smittet av koronaviruset covid-19 noe som vil si at om man skal tro smittevernoverlegens utsagn om mørketallene snakker vi om at man i dag i Norge har rundt 860 til 8600 personer som i dag er smittebærere av covid-19 viruset.

Hvorfor stenger ikke myndighetene skoler, universiteter og andre idrettsarrangement i Oslo og andre steder hvor virusutbruddet er blitt påvist slik at man kan få en oversikt over de FAKTISKE tallene og situasjonen vi i dag befinner oss i?

Karantene

De tiltakene som til nå er blitt iverksatt av myndighetene virker ikke, og man har til nå hat flere tilfeller av folk som har vært satt i karantene som har gått på butikken, treningssenteret og hentet barn i barnehagen, på skolen osv, og dermed har utsatt andre for smittefare.

Videre ser man at familiemedlemmer til folk som er satt i karantene fortsetter å leve som normalt og omgås folk på skolen, jobben og i barnehagen noe som igjen viser at myndighetene umulig kan ta smittefaren seriøst ettersom normal logikk tilsier at om man lever i samme hus som en potensielt smittet person vil man også ha en større risiko for selv å være utsatt for smitte.

Spørsmålet blir derfor «Hvorfor tar ikke myndighetene denne pandemien på alvor?»