Koronaviruset kan smitte i en avstand på opp til fire meter

Ifølge en ny studie fra Italia viser det seg at koronaviruset er mye mer smittsomt en hva man tidligere har antatt, og at de gamle smittereglene for influensa ikke ser ut til å være tilstrekkelige med tanke på smittefaren ved koronaviruset.

Ifølge studien som ble gjort på et smittetilfelle i Italia hvor en person smittet medpassasjerer på en buss viste det seg at koronaviruset ikke bare har en mye lengre rekkevidde når det kommer til smittefaren, men at viruset også ser ut til å kunne overleve opp til 30 minutter i luften etter at en smittekilde har forlatt et område.

Det vil si at om man går gjennom ett mindre lokale hvor luften ikke blir godt nok sirkulert vil man kunne pådra seg koronaviruset om man går gjennom området opp til 30 minutter etter en smittet person har vært der, og stopper oppholder man seg på en buss, tog, fly eller i et mindre lokale vil man kunne bli smittet selv om man holder opp til fire meters avstand.

Italienske leger har derfor nå gått ut og oppfordret både friske og syke til å benytte ansiktsbeskyttelse for å øke muligheten for en redusert smittefare.