Hva hender når Afrika blir episenter for koronaviruest?

Utbruddet av koronaviruset startet i Asia med Kina som episenter, og spredde seg raskt fra Asia til Midtøsten og Europa hvor det er mest vanlig for mennesker fra asiatiske land å reise til.

Dette førte til at Europa nå etter at den verste smittebølgen i Asia har avtatt ble det nye episenteret for koronaviruset, og når selv europeiske land med det som skal være blant verdens beste helsevesen nå ikke ser ut til å kunne håndtere koronaepedemien og myndighetene regner med at flere tusen vil kunne komme til å dø så er det kanskje på tide å spørre seg hva resultatet vil bli når fattige land i Afrika blir episenter for smitten?

Vil vi da se en økt strøm av immigranter fra afrikanske land som ønsker seg til Europa i håp om å kunne dra nytte av et bedre og mer utviklet europeisk helsevesen, og vil vi kunne få en strøm av «flyktninger» som igjen fører med seg en økt risiko for at nye og potensielt farligere mutasjoner av koronaviruset skal innføres til Europa?

Hvordan vil europeiske myndigheter håndtere en slik situasjon mens man fremdeles slikker sårene fra den nå pågående koronaepidemien, og vil man risikere et nytt koronautbrudd i Europa i den politisk korrekthetens navn?

Vil våre folkevalgte gjøre jobben sin og beskytte Europas befolkning eller vil Europas befolkning måtte reise seg for å innsette mer nasjonalistiske politikere som er villige til å sette Europas sikkerhet og velvære fremfor globalismen hvor man holder grensene åpne og ukritisk lar immigranter fra hele verden strømme inn over dem i globalismens navn?

Dette er spørsmål vi kanskje alt nå bør begynne og stille oss før problemet blir en realitet.