Ideen om et kappløp om å finne vaksine er tull

I flere Norske medier kan man i disse dager lese hvordan det pågår et «kappløp» om å finne en vaksine mot koronaviruset, men dette er bare en medieskapt myte som ikke stemmer med virkelighetens verden.

Tingen er at man allerede i dag ville kunne lage en vaksine mot koronaviruset, men man må være sikre på at vaksinen fungerer som den er tenkt og at den ikke gjør situasjonen være ved å svekke immunforsvaret eller ved å gjøre det superaktivt noe som vil kunne være katastrofalt for de som mottar vaksinen.

Det er nemlig en fin balansegang når man skal lage en vaksine der man må greie å finne balansen ved at vaksinen stimulerer immunforsvaret til den vaksinerte personen akkurat nok til at det kan lære seg og gjenkjenne viruset og overvinne det om personen på et senere tidspunkt skulle bli smittet.

Denne prosessen er langvarig, og det er veldig strenge regler for hvordan man skal gå frem ettersom man på et eller annet tidspunkt er nødt til å benytte menneskelige «forsøkskaniner» for virkelig å se om vaksinen vil fungere som den er tenkt.

Dette arbeidet tar derfor naturlig nok lang tid, og man kan ikke hoppe over noen ledd eller la være å teste ut vaksinen, og dette er grunnen til at de fleste som jobber med utviklingen av vaksiner sier at man vil måte vente mellom seks til 18 måneder på at en vaksine skal være klar for markedet.

Det er derfor latterlig at norske aviser fremmer denne ideen om at en vaksine skal være rett rundt hjørnet, og dermed bidrar til at folk kanskje tar farene ved denne pandemien mindre alvorlig en hva de ellers ville ha gjort.