Varför behöver inte migranter följa karantänreglerna?

I invandrartäta områden i Frankrike behöver polisen inte upprätthålla samma karantänregelr som resten av befolkningen. Anledningen är att polisen inte klarar av att hantera den sociala oro som det medför och för att undvika upplopp.

I ett brev läckt till tidningen Le Canard Enchaine, rådar den franska utrikesministeren till inrikesministeriet Laurent Nunez: «Det är inte en prioritering att verkställa nedläggningar i vissa grannskap och att stoppa sammankomster.»

I ett videokonferanssamtal som också läckt ut, säger en av tjänstemännen att «stängning av butiker i förorterna och begränsningen av de boendes rörelsefrihet kan skapa våldsamma social oro».

I migrantområdet Seine-Saint-Denis i Paris säger polisen att de är överväldigade av antalet människor som vägrar att stanna inomhus.

Redan innan karantänreglerna upprättades har polisen haft svårt med att upprätthålla lag och ordning i invandrartäta områden. Man tänder på bilar och startar bränder för att sedan attackera brandkåren när de anländer. Detta ser vi dagligen i norden, framför allt i Sverige.

I Sverige har man problem med att asylsökare och invandrare inte följer karantänreglerna. För några dagar sedan samlades ett 80 tal asylsökande palestinier i Göteborg för att demonstrera utanför migrationsverkets byggnader, trots att regeringen förbjudit sammankomster på över 50 personer och trots att de saknade tillstånd att demonstrera. Polisen gjorde ingenting för att skingra folksamlingen.

Man har även konstaterat att corona spridningen varit stor i Järvafältet utanför Stockholm. Man hävdar en del invandrare inte förstått informationen som gått ut på svenska, men en mer sannolik förklaring är att de fortsätter att umgås och träffas i folksamlingar vanligt.

Läs också: https://rapportx.wpcomstaging.com/2020/03/24/stockholm-somaliere-voldsomt-overrepresenterte-i-antall-koronadode/

Att invandrare inte behöver följa regeringens lagar och regler skapar enorm irritation hos dem som gör stora uppoffringar för att följa karantänreglerna. Att man inte vidtar åtgärder när reglerna inte följs undangräver alla regeringars egna trovärdighet. Dessutom utsätter man resten av befolkningen i stor fara då de kan smittas av corona även om majoriteten av befolknigen följer karantänreglerna strikt och smittan begränsas.

Många regeringar hävdar att de måste ha mera makt nu för att kunna kontrollera smittospridningen. Man använder teleoperatörer för att se befolkningens platsdata och man skriver om lagar för att snabbt kunna införa regler som befolkningen inte har godkänt. Varför stramar man åt lagar och regler för den delen av befolkningen som är van att lyda regelverket och släpper på regelerna för dem som vägrar att lyda dem? Tydligt är, att det inte befolkningen som gör åtskillnad på folkgrupper utan regeringar.

Källa: Summit News