To måneder gammel baby ble nektet besøk på legesenter– må ha koronatest.

Legen ved Legene Syd Sandefjord Helsepark forklarte at den 2 måneder gamle babyen måtte testes for Covid før et eventuelt legebesøk på legens kontor. Foto ©Alternativ Media.

Onsdag 17. mars i år tok den 29-årige moren fra Sandefjord kontakt med Legene Syd Sandefjord Helsepark, da hennes 2 måneder gamle datter var blitt syk. Ifølge moren ble hun i en telefonsamtale med sin fastlege nektet å ta sin datter med til legesenteret for undersøkelse, begrunnet med at datteren ikke fikk besøke legen uten å ha blitt testet for Covid først. Den omtalte moren ønsker å holde både seg, sin datter og legen annonyme.

Alternativ Media tok kontakt med legesenteret, og spurte om dette var vanlig praksis og etter gjeldende reglement. Vårt motiv for henvendelsen er helt klart for å få klarhet i om pasienter som nekter covid-test, kan nektes hjelp på legesentre.

Slik vi oppfatter svaret vi fikk via epost fra morens fastlege, virker det slik:

– Ingen av våre pasienter nektes forsvarlig hjelp. Men alle med luftveissymptomer må testes før de kan bli undersøkt her, opplyser fastlegen.

Vi undret på om dette er i strid med FHIs retningslinjer.
Vårt spørsmål: Ifølge FHIs retningslinjer heter det at alle barn bør vurderes av helsepersonell før de eventuelt testes for SARS-Cov-2. For oss oppfattes din håndtering stikk motsatt av dette. Dvs. at baby uansett har måttet besøke deg eller annet personell på senteret før en evt test, for så å få komme på legebesøk til deg. Kan du forklare denne logikken?

– Min vurdering var etter å ha snakket med mor, at det var tid å teste barnet før hun ble tilsett her på kontoret. Pas var surklete. Jeg ba om at en test måtte taes først, hvorpå vi vi ville se henne ved negativ test.

Legen påpeker også at pasienten hadde en kropstemperatur på 37,8, noe som ikke defineres som feber, og at Sandefjord kommune har en luftveispoliklinikk, hvor pasienter som har uavklart situasjon mht covid, kan bli undersøkt og testet. – Ingen av våre pasienter nektes forsvarlig hjelp. Men alle med luftveissymptomer må testes før de kan bli undersøkt her, forklarer legen

Alternativ Media har henvendt oss til Helsedirektoratet for en og en halv uke siden, for å få klarhet i om det her er handlet riktig, uten å ha mottatt svar.

Dette er våre spørsmål til barnets fastlege i sin helhet :

Hei. Vi har fått et tips ang. en henvendelse fra en av dine pasienter sist onsdag. Vi vet at du selvfølgelig har taushetsplikt, og dermed ikke kan bekrefte identitet på pasienten og hennes datter.
Saken gjelder en mor, som henvendte seg til deg med sin febersyke baby som er to måneder gammel.

Ifølge moren, sa du i en telefonsamtale at babyen ikke fikk komme til undersøkelse på ditt kontor uten å ha tatt PCR-test om Covid først. Baby hadde 37,8 i feber. 
Vi kan oppgi for deg navn og personnummer om du behøver spesifikk info. (Noe vi gjorde).
Vi stiller følgende spørsmål, med avklart forståelse for personvern.


– Kan du bekrefte/avkrefte hendelsen?

 
– Er dette en avvisning i henhold til nasjonalt lovverk, spesifikke tiltak i forbindelse med koronakrisen,egne regler for deres helsepark eller din personlige avgjørelse?


– Ifølge FHIs retningslinjer heter det at alle barn bør vurderes av helsepersonell før de eventuelt testes for SARS-Cov-2. For oss oppfattes din håndtering stikk motsatt av dette. Dvs. at baby uansett har måttet besøke deg eller annet personell på senteret før en evt test, for så å få komme på legebesøk til deg. Kan du forklare denne logikken?


– Er det et regelverk som kan nekte mennesker generelt legehjelp/legebesøk om de nekter å teste seg?


– Har du i dette tilfellet rett og slett handlet feil ut ifra gjeldende lover og regelverk?

Dette er legens svar i sin helhet:

Viser til henvendelse vedr telefonkonsultasjon. Vi har strenge regler vedr Covid 19 og fare for smitte. Barn kan være smittet, dette gjelder også babyer. Jeg ringte mor .I disse tider kan vi gjøre vurderinger pr tlf. Barnet hadde målt kroppstemperatur på 37,8. Dette er ikke definert som feber. Min vurdering var etter å ha snakket med mor, at det var tid å teste barnet før hun ble tilsett her på kontoret. Pas var surklete. Jeg ba om at en test måtte taes først, hvorpå vi vi ville se henne ved negativ test. Sandefjord kommune har en luftveispoliklinikk, hvor pas som har uavklart situasjon mht covid, kan bli undersøkt og testet. Ingen av våre pasienter nektes forsvarlig hjelp. Men alle med luftveissymptomer må testes før de kan bli undersøkt her. Ved andre spørsmål henvises til smittevernoverlege Augestad.

Kommentar:
Om legens svar medfører riktighet i henhold til lover og reglement, har vi altså nå kommet i en situasjon hvor borgere som nekter å ta koronatest, nektes i mange tilfeller andgang til legesentre. Dette kan neppe oppleves som «frivillighet», og mennesker blir sortert etter om man har testet seg eller ikke.