SIAN varsler koranskjending den 8. mai, samt flere koranbrenninger foran moskeer frem til 14. mai.

Politiet i Oslo får sannsynligvis nok å henge fingrene i den 8. mai. Foto: Dry Heart Studio/Pixabay.

I en pressemelding fra i dag utrykker leder av Stopp Islamiseringen Av Norge – SIAN, Lars Thorsen, sin misnøye med at politiet har innskrenket organisasjonens taletid den 8. mai på Eidsvoll plass fra to til en time. Ifølge Thorsen vil dette få følger for arrangementets gang. Dette i form av skjending av koranen på standen førstkommende lørdag, samt brenning av et tosifret antall koraner foran moskeer og andre aktuelle lokasjoner i oslo politidistrikt i perioden fra 8. mai til 14. mai.

Oppdatering: SIANs representant Ellen Due Brynjulfsen har presisert at det ikke vil bli brent noen koran på Eidsvoll plass den 8. mai. Ifølge henne er det ikke lov til å brenne noe som helst utenfor Stortinget. Overskriften og teksten vår er derfor endret fra den originale artikkelen. Vi beklager at vi tolket pressemeldingen feilaktig.

I SIANS pressemelding tilsendt Alternativ Media heter det:

SIAN holder politisk markering foran Stortinget på frigjøringsdagen. https://www.sian.no/aktivitet/sian-pa-eidsvolls-plass

I den anledning har politiet i Oslo erklært krig mot demokratiet. Politiet angriper SIAN sin forsamlings- og demonstrasjonsrett tilsynelatende i den hensikt å begrense allmennheten sin tilgang til vår folkeopplysning om islamproblemet.

Denne gangen består overgrepet konkret i at politiet vil innskrenke vår taletid fra to til en time.

Politiets ulovlige angrep mot SIAN sin ytringsfrihet og forsamlingsrett er tilkjennegitt i brev av 16.2.21.

Gjerningspolitimannen som har signert vedtaket er politioverbetjent Rune Instebø. SIAN er ikke kjent med om Instebø har medsammensvorne.

SIAN vil utfordre politiets atferd på flere måter. Det første tiltaket vil være å protestere på stedet, med demokratiske lovlige midler mot politiets demokratifiendtlige ulovlige atferd.

I motsetning til hva venstreblivne og andre teologiske analfabeter synes å tro, er SIAN sin virksomhet fokusert på teologisk og empirisk faktabasert folkeopplysning om islamproblemet. Koranskjending og -brenning er ikke en av våre primære kommunikasjonsformer. Koranbrenning vil i hovedsak anvendes som et verktøy til bruk som represalie etter angrep fra Statsmakten, ved muslimterror og lignende anledninger. Dette er politiet orientert om.

Dersom politiet gjør alvor av sin trussel om å krenke våre menneskerettigheter 8. mai, vil en arabisk koran bli destruert på Eidsvolls plass. 

I tillegg vil et tosifret antall koraner bli brent ved daglige markeringer foran moskéer og andre aktuelle lokasjoner i Oslo politidistrikt i perioden fra 8. mai til 14. mai.  

Uintegrerbare gjester som av denne grunn får lyst til å oppføre seg islamsk, bes oppsøke politihuset, trekke kølapp og fremføre sine klager til rette vedkommende.

Lars Thorsen

SIAN