Lars Thorsen dömd till fängelse för användning av försvarsspray

Oslo tingsrätt anser att man inte har rätt att använda försvarsspray om en religiös fanatiker är hotfullt mot dig. De säger att Lars Thorsen borde ha försökt med en dialog istället.

Lars Thorsen anklagades för att ha utövat våld mot tre personer genom att spraya röd försvarsspray i deras ansikten i samband med en koranbränning. Två av personerna fick spray i ögonen. En fjärde person fick också sina kläder förstörda av försvarssprayen.

En av personerna som Thorsen sprejade i ansiktet var en man som ville förhindra att en koran brändes. Han gjorde det genom att springa mot Thorsen och ta bort koranen.

Thorsen förklarar i rätten att han använde försvarssprayen för att muslimerna var hotfulla och en av den försökte ta hans koran. Men rätten ansåg inte att det var nödvändigt med nödvärn, Thorsen borde ha pratat med muslimerna istället.

SIAN medlemmar har vid upprepade tillfällen blivit utsatta för våld av muslimer som inte gillar koranbränning, trots att det faller inom ramen av yttringsfrihet. Senast i somras blev de utsatta för ett direkt mordförsök. Jag personligen varit närvarande och sett hur en religiös fanatiker sprang fram och slog Thorsen i huvudet med en stor sten, fast det var poliser på plats.

Idag kvitterade Thorsen ut domen, 3 månader fängelse. Han kommenterar domen så här:

– Fallets bevis är glasklart. Alla kan se vem som begår våld här. Men statsmakten signalerar till de våldsamma angriparna att ni är välkomna att fortsätta med detta, vi ska inte straffa er.

Efter att ha kvitterat ut domen «protesterade han mot stadsmaktens kriminella övergrepp», som han själv sa, genom att bränna en koran utanför Oslo tingsrätt. Han hade för avsikt att bränna koraner på flera platser men blev bortvist av polisen.

Jag som kvinna blir lite förvirrad av den här domen. Jag själv har flera försvarspray just för att jag har blivit överfallen och misshandlad för ett par år sedan. Som jag tolkar situationen nu ska man invänta första slaget innan man vågar använda sprayen eller så ska man försöka prata istället med gärningsmannen. Men jag trodde att sprayen var till just för sådana situationer när du känner dig hotad. Någon kanske närmar sig dig på ett hotfullt sätt och på grund av tidigare erfarenheter är du osäker på vad gärningsmannen vill. Då är försvarssprayen bra för den skadar inte någon kroniskt och du undgår en eventuell våldshändelse. Om du blivit utsatt för våld vill du säkert använda sprayen en gång för mycket än en gång för lite.

Personligen tror jag tyvärr att det avgörande i sådana här fall är VEM som håller i sprayen när politiskt korrekta jurister ska ta en avgörelse.

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler